Heti útravaló – évközi 24. hét

„Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,21)

Egy pap nagyon sok gyóntatás után, a következőképpen fogalmazta meg imáját Istennek: „bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam!”

Hányszor kell megbocsátanom? Ilyenkor támadnak az ellenvetések és tiltakozások lelkemben, megtapasztalva a másoktól kapott sebeket és csalódásokat… Gyűrűznek bennem a gondolatok… Egyszer csak megállok: mi a helyzet velem? Emlékszem az én bűneimre, hibáimra, fogyatékosságaimra, amelyek miatt mások szenvedtek?
Tudatában vagyok sok bűnömnek, gyarlóságomnak, de még mennyi mindent tehettem, ami nem volt szándékos, mégis bántottam másokat…
Ez utóbbiakat Isten látja, és meg is bocsátja, de az előbbiekért nekem kell bocsánatot kérnem…

Minél tovább élek, annál inkább érzem, hogy több irgalomra van szükségem. Vigasztal az Úr, hogy mindig megbocsát, de kér is engem, hogy elsajátítsam azt a magatartást, amelyet Ő is mindig gyakorol velem szemben.
Ha emberi szemmel nézem saját bűneimet, elkeseredek és nem találok kiútat.
Ha emberi szemmel nézem mások bűnét, nem fogok nekik megbocsátani.
De ha egyszer is megpróbálom, hogy Isten szemszögéből nézzek magamra és másra, akkor elindul bennem egy folyamat: felszakadoznak a sebek, fájni fognak a vérzéstől, de kitisztul minden – mert Istennel és az Ő szemével próbálom nézni magam és mások bűneit.

Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk. Emberekhez hasonlítunk, amikor ítélünk. Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk!
Kezdjem el a héten gyakorolni Isten szemszögét…

Áldott hetet!
Sajgó Balázs
lelki igazgató