Heti útravaló – évközi 26. hét

„Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt” (Fil 2,5).

A Szentírás teljes egészében arról szól, hogy Istennek mindig van hatalma megváltoztatni, átalakítani az életemet. Mindig hív, és nekem választ kell adnom. Ha igent mondok Neki, akkor engedek Neki, engedelmeskedek Neki és kialakul bennem is a jézusi lelkület. Jézusnak egész élete engedelmesség volt. Mindig csak azt kereste, amit az Atya akar Vele.

Isten szemében a legkisebb tett is hatalmas dolog, ha Iránta való engedelmességből teszik.

„Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt” (Fil 2,5).Ugyanaz az attitűd, beállítottság, indulat és lelkület. A jézusi lelkület azt jelenti, hogy Istennek kimondom: igen, megteszem! – És meg is teszem!

A jézusi lelkület Isten akaratának keresése és annak teljesítése. De mit akarhat Ő? Hogy menjek ki a szőlőbe dolgozni – vagyis Vele legyek, Vele dolgozzak, Vele éljek… és bízzak az Ő akaratában. Fontos, hogy egész életemet Istenre összpontosítsam. Ez az engedelmesség. Egy teológus így fogalmazott: „Bármi, ami kevesebb, mint Isten, csalódást fog okozni.”

Az én dolgom nem más, mint önmagam teljes odaadása, odaszentelése Istennek. Részlegesen és ideiglenesen odaadjuk ugyan magunkat, de nem adunk oda Neki mindent. Önmagam odaszentelése több a templomba járásnál, több a tízparancsolat megtartásánál, több az egyházi adó befizetésénél, több a felemelt kézzel dicsőítésnél vagy missziós útra indulásnál. Ezek mind jó dolgok, de ez még nem teljes odaszentelés, odaadás.

Az odaszentelés azt jelenti, hogy az énemet megfosztom trónjától, és Jézusnak adom a trónt, ő lesz életem Ura. Ő pedig növelni fogja bennem azt a lelkületet, amely Őbenne is megvolt!

Ismételgessem jövő héten: Istenem, újra átadom magam Neked! Teljesen!

Áldott Hetet!

Sajgó Balázs
lelki igazgató