Heti Útravaló, évközi 27. hét

„Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” (Mk 10, 15)

Jézus az Isten országába való bejutást összekapcsolja a gyermeki sajátosságokkal. Néhány ilyen sajátosság, a teljesség igénye nélkül:

-Bizalomból fakadó nyitottság: az egészéges gyermek alapvetően bizakodó, ezért nyitott kíváncsisággal szemlél mindent. A szó igazi értelmében szemlél: szemügyre vesz mindent környezetében, és számítgatások nélkül kérdez rá mindenre. Ha ez a nyitottság már nincs meg benne, akkor nagyon korán megsérülhetett gyermeki énje, ezért fél bízni, és hajlamos bezárkózni;

-Spontaneitás: az egészséges gyermek különösebb gondolkodás nélkül, ösztönösen és meglepetésszerűen kezdeményez új dolgokat. Ez a bizalomból fakadó nyitottság következménye. A gyermeknek nem is kell túlságosan sokat gondolkodnia, mert megérzésből -és így szívéből- cselekszik, ösztönösen. Nem komplikálja a dolgokat;

-Jelenlét: a gyermek nem igazán érti a jövőt. A múlt számára elmúlt, a jövő még nincs itt. Ő a jelenben él.

Akkor válhatok igazán bölccsé és krisztusivá, ha nyitottá válok e gyermeki tulajdonságok újratanulására: bizalomból fakadó nyitottság, spontaneitás, élet a jelenben, stb. A bölcsesség a gyermeki sajátosságok és a megfontolt felnőtt tulajdonságainak egyensúlyba, harmóniába kerülése.

A krisztusi tanítvány az a bölcs ember, aki úgy gyógyítja meg sérült gyermeki énjét, hogy a Szentlelket újra meg újra meghívja jelenébe, és így Krisztussal halad az Atya felé. Így lesz egyre nagyobb benne Isten országa.

Áldott Hetet!

Sajgó Balázs
Lelki igazgató