Heti útravaló — Évközi 3. vasárnap

A szó akkor válik élővé, ha van mögötte lélek! A holt betűk akkor válnak elevenné, ha lélekkel olvasom azokat.
Ha figyelmes vagyok, érezhetem, ha valaki üres szavakat mond. A szavakat csak az Ige teszi élővé! Egyébként a beszéd csak fecsegés lesz.
Az Ige akkor lesz élő bennem, ha visszanyerem a kapcsolatot az élő Igével, Jézussal.
Jézus a zsinagógában lélekkel beszél. Ezért hiteles, ezért hihető, ezért vonzó! És ezért vannak ellenségei is! (vö. Lk 14,21).

Van lélek a szavaimban, vagy csak megszokásból élek?

Áldott hetet!

Sajgó Balázs,
Lelki igazgató