Heti útravaló, évközi 34. hét – Krisztus királysága

Fotó: Molnár Rozália

Krisztus királyságának három – egymásra épülő – alappillére segíthet abban, hogy lássam, hol állok jelenleg az isteni ítélet fényében:

  1. Önuralom: amikor a házasságtörő asszonyt Jézus elé viszik (Jn 8, 1-11), Ő látja és tudja azok bűneit, akik az asszony fölött ítélkeznek.

Az ítélkezés nem azonos az ítélettel. Az ítélkezés csak az elkövetett tettet látja, és nem próbálja megérteni a rossz tettet elkövető személy szívét. Mivel teljesen soha senkit sem tudok megismerni, ezért csak ítélkezni tudok. Ítéletet csak és kizárólag Isten mondhat ki, hiszen Ő látja az embert a maga teljességében.

Jézus tudja, hogy a farizeusok és az írástudók saját bűneiket vagy el nem követett, de elfojtott bűnös vágyaikat ítélik el az asszony tettében. Nagyon dühítő tud lenni, amikor a magukat tökéletesnek képzelő emberek nem ismerik be saját aljasságaikat, de mások fölött ítélkeznek.

Jézus lehajol és elkezd írni a porba. Teszi ezt azért, mert időt kell nyernie, hogy dühét uralni tudja, látva a farizeusi magatartást, amely nem akarja megérteni a bűnöst. Amikor felemelkedik, kimondja az ítéletet, amelyre senki sem számított, tükröt tartva az ítélkezőknek: „az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek” (Jn 8, 7).

Az önuralom gyümölcse a helyes ítélet. Jézus úgy mondja ki minden jelenlévő fölött az ítéletet, hogy nem bánt senkit, de elgondolkodtat mindenkit és az asszonynak mondja ki, ami mindenkire vonatkozik: „menj, de többé ne vétkezzél” (Jn 8, 11).

Ez az önuralom Jézus királyságának egyik pillére: aki önmagán tud uralkodni, csak az uralkodhat mások felett… Aki érzéseit és gondolatait uralni tudja, az tud uralkodni önmaga felett.

  1. Hatalom: amikor Jézus útja során gonosz erőkkel találkozik, rájuk parancsol és azok engedelmeskednek Neki… De parancsol a természet erőinek is. Szelídsége határozottsággal párosul és így gyakorolja hatalmát.

Hatalma van akkor is, amikor tanít. Elámul mindenki tanításán, mert nem úgy tanít, mint az írástudók. Hatalmát Istentől kapja, és azért tud jól élni ezzel az isteni hatalommal, mert önuralma is tökéletes. Isteni hatalmát tökéletes önuralommal táplálja és élteti.

  1. Erő: Az önuralommal gyakorolt hatalom alapja az isteni erő, amely minden fizikai erőt felülmúl… A fizikai erő múlandó, mindenki elveszíti. Belső, nagy lelki ereje azoknak is van, akik betegágyban szenvednek és elviselik a nagy fájdalmakat is, amelyeket a fizikailag nagyon erősek nem bírnának el. Az erő belül van: a Szentlélek ereje bennem, amelyre, ha rácsatlakozok, hihetetlen erővel királyi életet élhetek ítélkezés nélkül.

Az ítélet ugyanis egyedül és kizárólag az Istené, mert Övé az uralom, a hatalom és az erő mindörökké! Amen!

Áldott hetet!

Sajgó Balázs
lelki igazgató