Heti útravaló, évközi 4. hét

Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Mk 1, 22)
„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” (Mk 1, 27)

Jézus úgy hoz újat, hogy megújítja, beteljesíti a régit. A „megújult” régi tanítás tulajdonképpen a beteljesedett régi. A régi akkor válik újjá, ha Lélekkel telített. Jézus tanítása lélek és élet: „Hozzátok intézett szavaim lélek és élet(Jn 6,63). Ezért a különbség az Ő tanítása és az írástudók tanítása között. Az írástudók az Írást inkább tanítják, mint élik. Jézus úgy tanít, hogy a Szentlélekkel és az Atyával összhangban él és munkálkodik.

X. Pius pápa találóan fogalmazta meg mindezt jelmondatában: „Mindent megújítani Krisztusban”. Állandó megújulásra van szükségünk, de nem Krisztus nélkül, hanem Őbenne.

Át tudom vizsgálni az életemben mindazt, ami régi?

A múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott.” (A. de Mello SJ) A múltnak a tapasztalataihoz nem kell görcsösen ragaszkodnom, mert azok nem vesznek el, hanem beépülnek az életembe. A régi elengedése nélkül nincs megújult élet. Krisztus nélkül, Aki nekünk a Szentlelket adja, nincs megújulás. Marad a régi, az elavult… és ezzel aztán beszűkül az élet.

Ezt akarom?
Engedem, hogy a Szentlélek mindent megújító és átalakító ereje formáljon? 

Áldott hetet!
Sajgó Balázs
lelki igazgató