Heti útravaló – Évközi 6. vasárnap

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejön a hegyről egy sík terepre, ott köréje gyűlnek a tanítványok és hatalmas tömeg (vö. Lk. 6,17). Három csoport jelenik meg előttem: apostolok, tanítványok, tömeg.

Az apostolok azok a meghívott tanítványok, akik folyamatosan engedik, hogy Jézus őket szorosan magához kapcsolja. Ennek aztán az a következménye, hogy teljes meggyőződéssel, erővel és kételkedés nélkül követik, és hirdetik őt. Vannak kérdéseik és kételyeik, de elsősorban a Mesterrel beszélik meg azokat.

A tanítványok is meghívottak, de még nem kötelezték el teljesen magukat a küldetésre. Nem teljes az önátadásuk és kérdéseiket sem mindig a Mesterrel beszélik meg.

A tömegben sokféleképpen lehet viszonyulni a Mester tanításához: kíváncsisággal, csodálattal, kétellyel, ámulattal, bámulattal és sok más hasonló érzéssel.

Ha most azt hiszem, hogy az első csoportba a püspökök, papok és szerzetesek tartoznak, a második és harmadik csoportba pedig az úgynevezett világiak, akkor nagyon tévedek. Tény, hogy az elsőnek több időt kellene szánnia Mesterére, ezért nagyobb is a felelőssége.
Valójában odaadásom mutatja meg, hová is tartozom…
A döntés minden nap az enyém…

Áldott hetet!

Sajgó Balázs,
Lelki igazgató