Heti útravaló – Évközi 7. vasárnap

„Szeressétek ellenségeiteket!” (Lk 6,35)
„Ne ítéljetek el senkit…” (Lk 6,37)

E szentírási kijelentések jobb megértését segíti az a történet, amikor Jézus elé vezetik az asszonyt, akit házasságtörésen értek (vö. Jn 8,1-11), és ezért Mózes törvénye szerint meg kell őt kövezni. Jézus látja, érzi és tudja, hogy azok az emberek, akik ezt az asszonyt eléje vezették, próbára akarják tenni őt, és nem tiszta a szándékuk sem. Ellenséges módon közelítenek őhozzá is. Ezért egy kis szünetet tart, hogy a saját magában levő érzéseket „rendezze magában”. Ezután felegyenesedik, és kimondja az ítéletet: “Az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van köztetek.” (Jn 8,7)

A rosszat és a bűnt néven nevezi, az embert pedig felemeli. Ez a jézusi tiszta szétválasztás. Ezért képes arra, hogy még az ellenséget is elfogadja, és szeresse. Úgy hoz ítéletet, hogy nem ítélkezik.

Ezt teszi a kereszten is, amikor ellenségeiért imádkozik: „Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek.” (Lk 23,34) Így tanít az ellenség és a felebarát szeretetére. Ha ezt a „módszert” követem, az Ő útján járok. Másképp nem igazán mondhatom magam kereszténynek.

Áldott hetet!

Sajgó Balázs
Lelki igazgató