Heti útravaló, húsvét 3. hete

„Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk.” ApCsel 3,15

Egy kisgyerek nagyon beteg a szívével és az orvos elkezdi magyarázni neki: „Figyelj, holnap megnyitom a szívedet.” Mire a kisgyerek azt mondja: „Ott fogod találni Jézust!” Erre az orvos tudományosan elmondja neki, hogy ott nem Jézust fogja találni, hanem megvizsgálja a károsodásokat. A kisgyerek azonban nem tágít: „Amikor felnyitod a szívemet, Jézust fogod ott találni, hiszen tanultuk a Szentírásból.” Az orvos erőteljesebben válaszol: „Nem, ott sérült izmokat, gyenge vérellátást és elvékonyodott érfalakat fogok találni” A gyermek azonban újra kihangsúlyozza: „Jézust fogod ott találni, mert ő ott él a szívemben!” A sebészorvos elvonul, és amikor végigelemzi a problémákat megállapítja, hogy a gyermeknek maximum egy éve van még, nincs remény a szívátültetésre sem. Számonkérően néz fel az égre és elkezd beszélni Istenhez úgy, ahogy azt nagyon régen tette: „Istenem, ha vagy, ez a kisgyerek hisz benned, miért vagy vele ilyen kegyetlen?” És erre hall egy hangot lelke mélyéről: „Igen, ez a kisgyerek már hisz bennem a körülmények ellenére is. Tudom, hogy mi várna rá, ha életben maradna, de ő már hisz, nincs kétely a szívében. Ő nem elveszett ember, mert hozzám tartozik, és én nem fogok csalódást okozni, mert itt nálam a boldogsága teljes lesz. Te pedig, aki csak a tudományra hagyatkozol, boldogtalan vagy. Ez a különbség köztetek.” Az orvos sírva fakad: „Én Uram, én Istenem…”

Másnap megtörténik a műtét. A műtét után a gyerek kérdezi az orvost: „Nos, mit találtál a szívemben?” Az orvos teljes meggyőződéssel válaszol: „Megtaláltam Jézust. Ő ott él a szívedben!” S a kisgyerek válaszol: „Most már a te szívedben is ott él!”

Húsvét nem a reménység ünnepe, hanem a bizonyosságé. HA CSAK REMÉLEK, AZ NEM ELÉG! Péter apostol teljes bizonyossággal állítja: „Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk.” ApCsel 3,15

A húsvéti evangéliumi részekben olvashatjuk, milyen nehezen születik meg az apostolok szívében a „húsvéti hit”. A feltámadt Krisztusnak újra meg újra meg kell jelennie nekik, hogy megszülessen a meggyőződés, a bizonyosság. A történetben a kisgyerek szívében ott él a bizonyosság: Jézus a szívemben él. Erről tesz tanúságot, és ez a tanúságtétel segít abban, hogy egy felnőtt szívében is megszülessen a húsvéti hit.

Él bennem is a bizonyosság? Ha nem, kérjem imámban állhatatosan…Ha igen, akkor tanúságtevő vagyok… Tanúságtevő vagyok?

Áldott hetet!

Sajgó Balázs
lelki igazgató