Heti Útravaló – Krisztus király hete

„Még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43)

Krisztus az ő királyi hatalmát ma is gyakorolja. Hatalmának nem világi erő az alapja, hanem egy olyan belső erő, amely mindig „megzavarja” a külső erőket, és le is győzi azokat, amint a történelem és a jelen világ erőfitogtató, magukat nagynak tartó hatalmasságainak sorozatos bukásai igazolják. Krisztus királyi hatalma egy olyan belső, egyszerre szelíd és határozott erő, amely most is átjárja a világot.

Ha segíteni akarok a világ jobbá tételében, egyszerűen csak be kell engednem ezt az erőt, hogy átjárja lelkemet. Ez az erő aztán kiárad, és kényszer nélkül hat másokra is. Krisztus királysága bent épül, és kint hat. Ha nem épül bent a lélekben, akkor minden külső szervezkedés és erőlködés hiábavaló. És nem is igazi.

Áldott hetet!

Sajgó Balázs,
Lelki igazgató