Heti útravaló – Nagyböjt, 1. hét

Jézus a Szentlélek ösztönzésére indul a pusztába, a Szentlélekkel telített állapotban járja végig az utat, Isten szavát idézi, Nélküle semmit sem tesz a hármas megkísértésben (vö. Lk 4,1-13)
Mindezzel:

a.) megtanít arra, hogy fizikai szükségleteim kielégítése mellett nagyobb szintre lépjek: „Nemcsak kenyérrel él az ember.” (Lk 4,4);
b.) arra is felhívja a figyelmet, hogy nem a másik fölötti uralom a megoldás, hanem a másokkal való együtt járás;
c.) megtanít arra is, hogy a lélek nélküli hírnév és siker kiüresít!

A Szent Negyvennap, ha nem Istennel történő belső út számomra, akkor a külső vallásosság keretei között marad, és eltérek Istentől és önmagamtól. Amikor ugyanis befelé nézek, akkor szembesülök sötétségeimmel, és olyan hangokat is hallok, amelyek félrevezetnek úti célomtól, eltérítenek Istentől, és elidegenítenek magamtól.

Jézus ezen az úton is velem van, Szentlelkét adja, ha kérem, és a sok megtévesztő hang között nagyon figyelnem kell arra a belső hangra, ami Isten, mások és önmagam felé vezet – és nem félrevezet.

Áldott hetet!

Sajgó Balázs
Lelki igazgató