Heti útravaló, nagyböjt 3. hete

Jézusnem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. (Jn 2,25)

Gárdonyi Géza Bibi c. regényében a kis Bibi mindenhol összekeresi Istent, de nem találja. Nagy elkeseredésében végül Lukács bácsija vigasztalja meg: – Óh, kis balgatag, te, bejárod a messze világot, a tengereket is, pedig hát csak két arasznyi az út, s megtalálod Istent: két arasznyira a homlokodtól lefelé balra…

Mivel Isten bennem lakik, ezért nem kell Neki felvilágosítást adni arról, hogy mi van bennem, hiszen Ő tud mindent rólam, ismer engem teljesen a magam egész valóságában.

Amikor Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból, Isten lakhelyét tisztítja meg. Ezzel azt üzeni, hogy nemcsak a fizikai templomot kell rendben tartani, hanem a Szentlélek templomát: testemet is, hogy lelkem is jól érezze magát benne.

Gondoljak arra, hogy test és lélek egysége vagyok, ezért nem mindegy, hogy milyen gondolatokat és érzéseket táplálok magamban. Hogy milyen gondolatok és érzések jelentkeznek bennem, azért nem vagyok felelős, de hogy mit kezdek ezekkel, azért már nagyon is az vagyok.

Szent Pál apostol felsorolja test cselekedeteit és a lélek gyümölcseit: 19A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, 20bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, 21gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók...A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 23jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5)

Isten tulajdona vagyok: ki kell dobnom szívemből – a templom centrumából – mindent, ami nem odavaló és engedni felragyogni, ami bent már ott van.

Jézus tudja mi lakik bennem, benned… Te tudod?

Áldott Hetet!
Sajgó Balázs
lelki igazgató