Isten a saját képére teremtett

Heti gondolat szeptember 25 – október 1.:

Isten a saját képére teremtett.

A Szentírás az istenkép kiformálódásának a története. Isten története az emberrel, és mivel Isten a kezdeményező és a könyvek sugalmazója, ezért szent. A mi válaszunk a szentté válás folyamatának hosszú útja. A Vele való kapcsolat nélkül azonban lehetetlen szentté válni!

Az Ószövetség nagy példáit fontos felidéznünk: Ábrahám hazudott, mert amikor Egyiptomba mentek feleségével, megtagadta őt. Jákob csalt, csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot! Mózes ölt és hitetlenkedett, Dávid házasságot tört és halálba küldte szeretője férjét, Illés pedig önfejű volt és beképzelt. Ez lenne a példa? Hol itt az életszentség? – kérdezhetjük. A folytatásban. Mert nem elfordultak s nem elszakadtak Istentől, hanem újra és újra belé kapaszkodtak, és végtelenül megbíztak benne. Az életszentség nem a morális értelemben vett bűntelenség, hiszen ezt senki emberfia el nem képes érni, főleg a saját erejéből nem! Az életszentség azt jelenti, hogy azzá válok, akinek Isten elképzelt: önmagammá! Az életszentség nem egy morális, erkölcsi dolog, hanem sokkal több annál… hamis énünk visszaalakítása saját igazi énünké, s ez nem megy, csak akkor, ha a bennünk lévő Istennel együtt dolgozunk! 

Ezért fér meg a Szentírásban – sőt ettől szép és reális, ettől remekmű ez a könyv – annak a sok bűnnek a leírása, amelyeket a legnagyobbak is elkövetnek! Azonban nem szabad itt megállni, mert olyan mélyre nem tudunk esni, hogy Isten ne tudna onnan minket kiemelni! Ez is benne van a Szentírásban! 

Gondoljunk csak Pál apostol példájára: ő is egyszer Saul volt, aki nemcsak üldözte, hanem öldökölte is Jézus követőit! S Jézus Krisztus mégis őt hívja el apostolának a damaszkuszi úton. Mégis őt szereti, őt választja. Maga Saul sem érti, Pálként sem érti, hogyan lehetséges ez. Ez a DÖBBENET! Ez a döbbenet érinti meg Mátét, az evangélistát, ez sodorja magával Mária Magdolnát… és a Szentírás minden szereplőit az elejétől a végéig ide sorolhatjuk – KIVÉTEL NÉLKÜL.

Gondoltunk arra, hogy ezek a szereplők mi vagyunk? Ha elmélkedve olvassuk a Szentírást, talán nem is kellene sok idő, hogy megtaláljuk valamelyik szereplőben önmagunkat, hiszen örök emberi problémák, bűnök, bűnhődések tárulnak fel előttünk. De nemcsak ez: hanem a KEGYELEM, amely felülről és belülről jön és megelőz minket. Hiába az emberi erőfeszítés, ez MAGÁTÓL jön, Isten adja. Persze nekünk is keresnünk és lépnünk kell.

Olvassuk a Szentírást minden nap, hogy ezáltal is megerősítsük és ápoljuk Istennel való kapcsolatunkat, Istenhez való tartozásunkat és így fokozatosan önmagunkká válunk, életszentségben élhetünk!

(Sajgó Balázs)