Isten abba a világba érkezik, amelyben élünk

EVANGÉLIUM Bár 5,1-9.

Heti gondolat december 10-17., Advent II.:

Báruk próféta (Bár 5,1-9) arra szólítja fel az elfáradt embereket, hogy vessék le a gyászruhájukat és ujjongjanak, mert közel van szabadulásuk napja.

A prófécia beteljesedett, és az evangéliumi részben (Lk 3,1-6) Keresztelő János hirdeti is a Szabadító közeledését, amelynek előfeltétele a bűntől való megtisztulás. Az evangélista részletesen ismerteti a neveket Tiberius császártól, Pilátus helytartón és a fejedelmeken keresztül a főpapokig.

Az első mély üzenet ez: Isten abba a világba érkezik, amelyben élünk. Mindig. Számunkra ez azt jelenti, hogy mi sem menekülhetünk ki, nem menekülhetünk el abból a világból, amelybe beleszülettünk. Azt a világot kell megszentelnünk jelenlétünkkel, ahol éppen vagyunk. Azokkal az emberekkel kell megtalálnunk a közös hangot, akikkel együtt élünk. Elmenekülhetünk bárhová, ahogy ezt sokan megteszik, csak egy dolgot nem szabad elfelednünk: bárhová megyünk, magunkat visszük. Ezért elsősorban magunkkal kell kezdenünk a megszentelődést, ami azt jelenti: Isten közelségét, bennünk-lévőségét komolyan vesszük.

A második üzenet az elsőből kikövetkeztethető: a prófécia beteljesedett, Isten eljött közénk és ma is eljön világunkba, csak nagyon sokszor nem úgy, ahogy elképzeljük. Nem úgy, ahogy elvárjuk!

Sokan azért csalódnak Istenben, mert azt várják el tőle, hogy helyettük oldja meg a világ problémáit: térítse meg a gonoszokat, taszítsa le a trónról azokat, akik visszaélnek hatalmukkal, tegyen rendet a világban. Nem szabad elfelednünk, hogy Isten mindezeket megteszi, csak nem nélkülünk. Szüksége van a mi szívünkre, lábainkra, kezeinkre. Komolyan veszi világban való itt-létünket és velünk – nem nélkülünk! – szeretné építeni a jobb és szebb világot.

S ami még fontos: mielőtt másokat terelnénk az általunk elképzelt jobb útra, először magunkban kell rendet tennünk. Isten eljön, és segítségünkre van ebben is. Sőt, ebben igazán, mert ha mi elindulunk az őszinteség útján, szó nélkül is követni fognak. Először élni, azután beszélni – ha szükséges! smiley

Próbáljuk meg! smiley

(Sajgó Balázs)