„Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia.” Mt 1, 1

Carl Gustav Jung volt az a lélekbúvár, aki Sigmund Freud tudatalattiját kiegészítette a kollektív tudatalattival. Ez azt jelenti, hogy az emberekhez olyan, nem tudatos tartalmak tartoznak, amelyeket nem az egyéni élet eseményei töltenek fel. A családi állításoknak talán ez lehet az egyik tudományos alapja. Sokan arra vállalkoznak, hogy megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek vezetésével, családi állításokon, a családi gyökerek gyógyításán részt vegyenek. Az ilyen tapasztalatokkal rendelkezők egy része azt állítja, hogy a közvetlen őseikben történő mély és nagyon leterhelő elakadások oldottak fel bennük a csoportos játék alkalmával. Érdekes, hogy a Bibliában a családi gyökerek mennyire fontosak. Az Ószövetségben találjuk az állítást: „apáitok ették a gyümölcsöt, és fiaitok foga vásott el tőle.” Több megvilágításból is felerősödik az a tény, mely szerint a feldolgozatlan életünk terheit valamilyen szinten továbbadjuk utódainknak. Jó lesz idejében nekifogni a bennünk lévő rendteremtésnek, hogy közvetlen és közvetett utódaink lelkének ne a leterhelést, hanem az Isten áldását tudjuk tovább adni.

(Sebestyén Ottó)