Ki ez az Emberfia, Aki értünk szenved?

Heti gondolat március 26-31., Nagyhét:

Az Ószövetségben ez a megnevezés az eljövendő Messiás egyik neve. Valójában azt jelenti, hogy Ember a még nem igazán emberek között. Ezt úgy kellene értenünk, hogy a Homo sapiens még csak emberré levő ember. Még nem az, akivé válnia kell. Jézus tehát úgy Emberfia, hogy Ő a prototípus: amilyenek lehetnénk, és amilyenné lennünk is kellene…

Ennek értelmében mondhatjuk azt is, hogy Jézus túlságosan magasra helyezte a mércét. S a Vele való találkozás több viszonyulást szülhet:

  1. Mivel Jézus annyira más, ezért mássága irritáló. Ilyenkor a még készen nem levő embernek döntenie kell: elfogadja ezt a másságot és kezdi csodálni, hogy aztán követni kezdje… Ezek azok az emberek, akiket Jézus mássága vonz. Akik magukkal szembenéznek, és ebben a munkában nincsenek egyedül, mert tudják, hogy Jézus olyan Messiás, aki nem hagyja őket magukra szenvedéseikben, halálfélelmeikben sem… Az önmagukat megismerni akarók csoportja ez, akik nem félnek a változtatástól, a megváltozás nehéz útjától… Ez a belső út, ami a boldogságra, a teljességre, Isten életébe vezet…
  2. Mivel Jézus mássága irritáló, az ember el is utasíthatja Jézus lényét. A tiszta vonzhat is, de el is taszíthat, ha túlságosan szennyeink, mocskosságaink körül forgunk… Ezek azok az emberek, akiket Jézus mássága eltávolít…
  3. Jézus annyira más, hogy ezért Személye könnyen félre is érthető. Akik nem a mélyre figyelnek, hanem a felszínre. Nem a belső szabadság lehetőségére, amellyel boldogan élhetnének, hanem a külső, felszínes szabadságra, amely eltarthat sokáig, mégsem adja meg a belső örömet… Ezek azok az emberek, akik Külső Szabadítót látnak és várnak Jézusban. Ezek, akik pálmaágakat lengetnek, csak éppen ne kelljen önmagukkal szembenézniük.

Három csoport, három viszonyulás. Nem lezárt csoportok, mert van lehetőség az átjárásra, ha nem jó helyen ismerjük fel magunkat…

A Nagyhét jó lehetőség, hogy magunkba nézzünk, és imádkozzunk azokért, akik az önmagukkal való bátor szembenézés lehetőségét még nem ismerték fel, vagy még nem tették meg a szükséges lépés(eke)t.

Jó munkát magunkkal, és másokért! smiley