Másképp is lehet élni!

EVANGÉLIUM Lk 7, 36 – 8, 3

Heti gondolat 2016. június 13-19.:

Eltelhet nagyon sok év – évtized – úgy, hogy elhisszük magunkról: minden rendben velünk! Megtartjuk a Törvényt is talán, és felszínesen éljük életünket! És akkor egyszer találkozunk valakivel, aki esetleg rávilágít arra, hogy nem elég a rosszat elkerülni, hanem jót is kellene tenni! Az nem elég, ha csak teljesítem kötelességeimet, dolgozom és pénzt keresek – és nem ébredek rá arra, hogy MÁSKÉPP IS LEHETNE ÉLNI!

Jézus nem szidja Simon farizeust, hanem elmond neki egy példabeszédet, amellyel rávilágít ennek a farizeusnak felszínes életére. A felszínes élet az, amikor csak és kizárólagosan „kifelé” élünk és bálványainknak hódolunk! Bálvány minden, ami Isten helyét foglalja el. Ami nem rossz, csak éppen azért nem jó, mert istenítjük! A Törvény is lehet bálvány, amikor előírásait fontosabbnak tartjuk, mint azt, AKIRE irányul: a törvény tökéletes teljesítése a szeretet.

A szeretet nem a bűnt nézi, ami rátapad az emberre, hanem az embert. A szeretet nem a külsőségeket nézi, hanem az ember lelkét keresi. Ezt teszi Jézus is, aki nemcsak szépen leplezi le Simon farizeus elégtelen vallásosságát, hanem közel engedi magához a közvélemény által leírt nőt.

Olvasva az evangéliumot, sokszor az az érzésünk, hogy Isten a bűnöst jobban szereti, mint a kevésbé bűnöst. A mai szövegrész is ezt sugallja. Pontosítanunk kell: mindenki bűnös. Van, aki ráébred erre és bevallja azt, vagyis szembenéz önmagával, Isten szeretetének fényében! Ez az őszinte bűnbánat! Van, aki a felszínen marad, „törvényesen” él, és mégis hiányzik neki valami – pontosabban Valaki: Isten személyes szeretete!

Isten nem szereti jobban a bűnöst: a bűnbánót szereti jobban, aki kész önmagába nézni, önmagát felülvizsgálni és – ha kell, beismerni, hogy eltévedt. Ezután a beismerés után következik az igazi szabadság megtapasztalása: a lélek szárnyalása.

Lelki életünkben repdeshetünk és szárnyalhatunk! A verebek nagyon igyekeznek, ez kétségtelen! Szüntelen verdesnek a szárnyukkal. Mekkora távolságot tudnak megtenni? Néhány métert: egyik fáról a másikra, vagy az udvarról a háztetőre. A verebek becsületesen igyekeznek!

Mit tesznek a fecskék, a költöző madarak? Más repülési technikát használnak: arra törekszenek, hogy a légáramra rá tudjanak támaszkodni, azt használva vitorláznak a levegőben! A levegő viszi őket. Használják a szárnyukat, de a levegővel közreműködve. A levegő görögül Pneuma, ami Lelket is jelent. Ezek a költöző madarak tehát pneumatikus technikával repülnek, kevesebb erőfeszítéssel messze elhaladnak.

A törvény szükséges, de ha leragadunk a törvény szintjén, akkor úgy járunk, mint a verebek. Igyekezünk, és haladunk is valamennyire. Repdesünk

Ha megérezzük a Szentlélek szelét és rácsatlakozunk a Szentlélek légáramára, akkor visz bennünket és szárnyalunk! Választhatunk! smiley

Áldott hetet!
(Sajgó Balázs)