Mindenkinek van hivatása

EVANGÉLIUM Mt 11,28

Heti gondolat május 8-15.:

Máté evangéliumában olvassuk Jézus meghívását és felhívását: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítlek titeket (Mt 11, 28). Mesterünk ezen kijelentése egyértelműen arra mutat, hogy Jézus nem tol, hanem húz –  magához akar vonzani, isteni bűvkörébe akar bevonni mindenkit. Tehát elsősorban nem küld, hanem hív. Azután pedig küld! Küldés nincs hívás nélkül.

Ebből aztán az is következik, hogy MINDENKINEK VAN HIVATÁSA.

Lelke mélyén minden ember megérzi – ha csak rövid időre is – az őszinte vágyat, amit Isten ébreszt Önmaga iránt. Az ember beszélhet sok mindent, mutathat kifelé a világba bármit, akkor őszinte leginkább, mikor teljesen egyedül van önmagával és a tükör előtt áll smiley. Ilyenkor ráérez egyetemes feladatára, amely a benne is jelenlévő Istentől jön, Aki … azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson (1 Tim 2, 4).

A hivatás létkérdés: akkor élünk igazán, amikor érezzük meghívásunkat és teljesítjük küldetésünket. A kérdés csak az, hogy be merjük-e vállalni a hivatás és a küldetés útját vagy elhessegetjük magunktól még a gondolatot is, azzal ámítva magunkat, hogy nem vagyunk alkalmasak mások szolgálatára. A küldetésünk ugyanis ugyanaz, mint Jézusé volt: önmagunkat adni, a bennünk lévő Istent továbbadni. Minden más ebből ered.

Talán fura az, amit ki merészelek jelenteni: mindenki vezetőnek van kiválasztva. Mindenkinek hivatása, hogy a saját életét élje.

Ennek kialakulásában három tényezőnek kell folyamatosan átjárnia egymást.

Először: meghallgatni másokat, vagyis hagyni, hogy időnként más vezessen, amikor erre szükség van.
Másodszor: tudjunk parancsolni magunknak és így saját életünket éljük.
Harmadszor pedig, időnként másoknak is szolgálni, vezetni őket, amikor erre szükség van.

Ezen tényezők folyamatosan átjárják egymást (és nem mindig ugyanebben a sorrendben)! Akkor fog jobban működni az életünk, ha KAPCSOLATBAN maradunk Istennel, Aki újra meg újra felébreszti a vágyat Önmaga iránt – és őszinték maradunk önmagunkhoz! Jó utat Isten és önmagunk felé – ez elvezet másokhoz is! smiley

(Sajgó Balázs)