Ne vesszen ki az Istenről való névadás

EVANGÉLIUM Mt 6, 1-6., 16-18. (Nagyböjt első hete)

Heti gondolat március 6-12.:

Párizsban egy fiatal pap felkereste a bíboros érseket, és azt kérte tőle, hogy helyezze őt a külvárosba, a legszegényebb plébániára. A nyomornegyedben szeretne dolgozni. A püspök megkérdezte: „Miért éppen ezt a nehéz területet választja magának?” Ezt válaszolta a püspöknek:Azért, hogy az Istenről való híradás ki ne vesszen azon a környéken. A hamvazás szertartása is azért történik nagyböjt elején, hogy a megtérésről való híradás ki ne vesszen környékeinken.

A jelképes szertartás során a pap hamuval kis keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben a következő két rövid szöveg valamelyikét mondja: „Emlékezz ember, por vagy és porrá leszel!” vagy „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban”. A kettő kiegészíti egymást, mert míg az első a földi élet mulandóságára figyelmeztet, a második az örömhírre irányítja a figyelmet, amellyel meg tudjuk újítani életünket! Nem kell szomorkodnunk a földi élet mulandósága miatt, mert az az örök életbe torkollik. Ez már elég ok arra, hogy Istennek tetszően éljünk!

A hamvazás tehát Isten szeretetteljes figyelmeztetése a megtérésre. Amikor bűnt követünk el, akkor behajtunk egy utcán, amely elirányít a CÉLTÓL. A CÉL az Istennel való egység! Visszatérés ehhez az egységhez – minden megtérés ezt jelenti.

Az egységhez való visszatérésben segít az ima, böjt és alamizsna.

Az ima: Istenhez fordulásunk minden nap legyen az első választásunk, és ne az utolsó lehetőségünk. Imádkozzunk rejtekbenNem azt jelenti, hogy közösségben nem kell, hanem arra, hogy ne hivalkodjunk. Ne várjunk el semmi jutalmat. Istent önmagáért szeressük, és ne a jutalomért. Az úgyis megadatik, ha helyesen szeretünk. Isten is láthatatlan. De jelen van azok között, akik közösségben és egyénileg együtt vannak az Ő nevében. Ez a helyes ima. A belülről jövő, és nem felszínes ima.

Böjt: A testi megtartóztatás segít a lélek szabad szárnyalásában… és szabaddá tesz! A böjt szabaddá tesz, mert uralkodni segít magunkon. Az önuralom az igazi hatalom. Sokszor másokon akarunk uralkodni, de nem ez a helyes út. Az önuralom is belső dolog és helyes módon a rejtekben történik.

Alamizsna: mit ér az a másokon való segítség, amelyért kitüntetést várunk? A másiknak mindenképp jó, de nekem azért nem, mert hiúságomat növeli. Sokszor bennünk van az a vágy, hogy lássanak, hogy tudják. De ha Istenért teszem, Aki a rejtekben van, akkor élek helyesen.

Ez a három alappillér nemcsak a böjtölésben segít, hanem visszavezet az Istennel és önmagammal való helyes egységre és igazi szabadsággal ajándékoz meg.

Isten tudja, hogy erre van szükségem, azért mutatta meg Jézus a böjtölés e három alappillérét. Minden más külsőség. Válasszam a belső utat e nagyböjti szentidő folyamán is! smiley

(Sajtó Balázs)