Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás

Heti útravaló június 19-25.:

Istennek irántunk való szeretetére utalnak a következő hétre vonatkozó szentírási részek: Kiv 19,2-6., Róm 5,6-11. és Mt 9,36-10,8. A három szentírási részt egy-egy szóval lehetne összefoglalni: sasszárny, kiengesztelődés és meghívás.

Sasszárny: a sas a határtalan erő és hatalom, szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatáé. Aki részesülni szeretne a sas varázserejében, annak szintén fel kell vállalnia annak felelősségét, hogy többé válik, mint ami jelenleg. Más helyeken is olvasunk az Ószövetségben a sas hasonlatáról: „mint a sasé, megújul ifjúságod”. (Zsolt 103,5) „De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok”. (Iz 40,31)

A sasszárnyon való hordozás tehát kihívás és meghívás, hogy többek legyünk, mint amik/akik valójában vagyunk. Meghívás ugyanakkor arra is, hogy megértsük, ki az Isten valójában. Ebben segít a második fogalom, a kiengesztelődés.

Kiengesztelődés: A kiengesztelődést nem Isten haragja felől kell megközelíteni, mert akkor sosem fogjuk jól érteni. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulunk Tőle, hanem pontosan ellenkezőleg: mi vagyunk sokszor azok, akik morcosak vagyunk, akik hátat fordítunk neki, és Ő jön utánunk – kérlel, hogy Feléje forduljunk. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekünk. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. Ő engesztel ki minket, és nem mi Őt!

Ennek legnagyobb „bizonyítéka” a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte Fiát, hogy mondja el nekünk Általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor NEM VÁLLALJA A SZENVEDÉSSEL TELJES, KÍNOS KERESZTHALÁLT. Fontos ebből a szemszögből olvasnunk a Szentírást.

Meghívás: a tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kikké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre és Vele erőssé váltak.

Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott, hogy azzá váljunk, akik vagyunk. Többé, mint akik vagyunk. Ez csak annak tudatában lehetséges, hogy nem Isten fordult el tőlünk, hanem mi Tőle és Ő mindennek ellenére utánunk jön és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértez…

Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetünk, jobban beépül életünkbe az a tény, hogy Isten előbb szeret minket, mint mi Őt. Ezek a szavak kísérjenek a jövő héten!

(Sajgó Balázs)