Karácsony 2018

Velünk az Isten

Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten”. (Mt 1,22-23) Nem „velünk az ember”, hanem Emmanuel, velünk az Isten! Máté evangéliuma Isten jelenlétével kezdődik – Emmanuel –, és jelenlétének örökké tartó ígéretével záródik: „Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.” (Mt 28,20)

A prófécia beteljesedett, Isten eljött közénk és ma is eljön világunkba, csak nagyon sokszor nem úgy, ahogy elképzeljük. Nem úgy, ahogy elvárjuk!

Sokan azért csalódnak Istenben, mert azt várják el tőle, hogy helyettük oldja meg a világ problémáit: térítse meg a gonoszokat, taszítsa le a trónról azokat, akik visszaélnek hatalmukkal, tegyen rendet a világban. Nem szabad elfelednünk, hogy Isten mindezeket megteszi, csak nem nélkülünk. Szüksége van a mi szívünkre, lábainkra, kezeinkre. Komolyan veszi világban való itt-létünket és velünk – nem nélkülünk! – szeretné építeni a jobb és szebb világot.

S ami még fontos: mielőtt másokat terelnénk az általunk elképzelt jobb útra, először magunkban kell rendet tennünk. Isten eljön, és segítségünkre van ebben is. Sőt, ebben igazán, mert ha mi elindulunk az őszinteség útján, szó nélkül is követni fognak. Először élni, azután beszélni – ha szükséges!

Az elmúlt év bővelkedett nehézségekben. Talán erősödött az a tapasztalat is, hogy Isten nem úgy volt mellettünk, ahogy sokszor elvártuk vagy szerettük volna. Mégis próbáltunk, igyekeztünk kitartani Mellette és az Ő szolgálatában, mert lelkünk mélyén van egy ős-bizalom, amely által Őbelé kapaszkodunk. Ha nem is kifejezetten, de tudat alatt az ad erőt, hogy Ő velünk és bennünk van.

A prófécia beteljesedett. A prófécia beteljesedésekor mi egy általunk elképzelt jobb világra várunk. Ez a jobb világ azonban bennünk kezdődött el, amikor elköteleződtünk.

Sok minden nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de hiszem azt, hogy Ő a nehéz helyzetekből és a megélt tapasztalatokból is jót hozhat ki. Persze, ezt sem teszi nélkülünk. A betlehemi bölcsőben ezért tárja ki kezét felénk, hogy mi tovább nyújtsuk az Ő kezét.

Köszönet mindazoknak, akik az elmúlt évben is ezt tették, s akik ezután is – Belőle merítve erőt – Őt szolgálják az emberekben.

Isten áldjon minden érte tett fáradozást, és a betlehemi Kisded szemlélése erősítse mindannyiunkban a bizalmat, amely már lelkünk mélyén rejtőzik és megszületni vágyik.