„Karácsony készül, emberek!”

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!

Vass Albert gondolatait idézve készültünk idén a székelyudvarhelyi Szent Lukács Központban az ünnepekre. Az idősekkel folytatott csoportos foglalkozások során felemlegettük az idei év örömeit, bánatait, hálát adtunk Istennek, hogy ismét megértünk egy évet, hogy újra közösen tudunk készülni a Karácsonyra. Ebben az évben nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen egész december folyamán különböző korosztályokat képviselve voltak látogatóink a központban.

Először az idősebb korosztály részéről a székelyudvarhelyi Nyugdíjasok Jóbaráti Társaság képviselői köszöntötték bentlakóinkat zenés-táncos bemutatóval, majd a zetelaki Dr.P.Boros Fortunát Elméleti Líceum II.B osztály tanulói Kovács Anna-Mária tanítónéni irányításával mutatták be zenés összeállításukat. Ezt követően a Tamási Áron Egészségügyi Technikum első éves diákjai örvendeztették meg időseinket.

Az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközép Iskola X.C. osztály tanulói már visszajáró vendégeink. Ezek a diákok nagyon lelkesen készülnek évről-évre, ünnepről-ünnepre eljönnek hozzánk, műsorukkal mosolyt varázsolnak  bentlakóink arcára és minden alkalommal szívesen beszélgetnek mindannyiukkal. Idén a karácsonyfa feldíszítésében is aktív szerepet vállaltak. A tegnap délelőtt a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon virág csoportja Vajda Erika, Izsák Zsuzsánna óvónők és Fancsali Éva óvodavezető kíséretében lelkes, szívből szóló zenés összeállítással köszöntöttek mindannyiunkat.

A zene, a dallam összeköt minket, hozzásegít bennünket az érzelmeink megélésére, kifejezésére, akik egy dallamot dúdolunk, nemtől, kortól, vallási felekezettől függetlenül valamilyen szinten összetartozunk.

Hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni a gyerekeknek, a pedagógusoknak, akik fontosnak tartják a jövő nemzedéket felkészíteni a szociális érzékenység, az embertársainkkal szemben tanúsított együttérzés kifejezésére.

Köszönjük az önkéntesek egész éves munkáját, a helyi magánvállalkozók anyagi támogatását. Isten áldja őket!

Adjon az Isten békességet, áldott ünnepet és békés, boldog, új esztendőt.

A Szent Lukács Központ munkaközössége