Képzés nevelőknek

A hátrányos helyzetű fiatalokkal való munka volt a témája annak a kétnapos képzésnek, amit a nevelőknek szerveztünk a Caritas, Iránytű a munka világába projekt keretében, 2021. december 9-én és 10-én Székelyudvarhelyen a Gondűző Szállodában. Azon gyermekvédelmi magán- és állami központok nevelőit szóllítottuk meg, ahol kapcsolatban vagyunk a fiatalokkal, és már részt vettek, vagy folyamatban van a mentorálási programba való bevonásuk. A tevékenységek alatt a hátrányos helyzettel kapcsolatos ismeretek bővítésére, új szempontok bemutatására került sor.

  • Hogyan érthetjük meg a fiatalokat?
  • Mi áll bizonyos viselkedések mögött?
  • Támogató, befogadó környezet;
  • Problémamegoldó módszerek a fiatalokkal való napi munkában;
  • Konfliktuskezelés módszerei;
  • Agresszió kezelése.

Ezen témák mellett a hátrányos helyzetből adódó kihívásokra való hatékonyabb felkészülés, tapasztalatcsere, valamint az önismeret, érzéseink felismerése és kezelése is palettára került.

Húsz nevelő érkezett Szovátáról, Gyergyóból, Székelykeresztúrról, Újszékelyről, Bögözből, Siménfalváról és Felsőboldogfalváról.

A képzést dr. Adorjáni Júlia és dr. Tonk Gabriella pszichológusok tartották, nagy hangsúlyt fektetve a kooperációs, interaktív gyakorlatokra és a kiscsoportos munkára. A mentorálás által nyújtott lehetőségek ismertetése is megtörtént, ami a továbbiakban segítő kapocs lehet a fiatalok-nevelők, fiatalok-mentorok között.

Emlékezetes, jó hangulatú, tapasztalatokkal teli, interaktív napokat töltöttünk együtt, amiből az elkövetkezőkben is építkezhetünk!

Sántha Gyöngyvér

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Implemented by:

Working together for a green, competitive and inclusive Europe