Két és fél éve Mindenki mindenkiért. Projektzáró esemény a Budvárban.

Záróeseményt tartott a Mindenki mindenkiért projekt csapata. Az EGT Alapokból finanszírozott kezdeményezés tevékenységeit és eredményeit elevenítettük fel a helyi közösség aktív részvételével.

A projekt fókuszában a szociális integráció erősítése és a közösség fejlesztése állt. A két év és hét hónapon át tartó programok és kezdeményezések kiemelkedően pozitív hatással voltak a helyi lakosokra, akik aktívan részt vettek az eseményeken és tevékenységeken.

Az egyik fő eredmény az újonnan felújított Budvár Szociális Központ létrehozása volt, amely a közösség központjává vált. A központ megnyitójával párhuzamosan a projekt célja az volt, hogy, a gyerekfoglalkozásokon túl, teret adjon a közösségi összejöveteleknek, illetve informáló programoknak.

A projekt további eredményei között szerepelnek olyan képzések és tréningek, amelyek a munkaerő-piaci készségek fejlesztését célozták meg. Az oktatási programok mellett a közösségi központban rendszeresen szerveztünk kulturális és szórakoztató eseményeket, amelyek hozzájárultak a roma közösség tagjainak identitásának erősítéséhez.

A projektzáró eseménynek, amelyre július 18-án került sor, egyfajta számadás volt a célja. Közösen átbeszéltük, hogy ki milyen programokon vett részt, mi volt jó és kevésbé jó az elmúlt időszakban.

A Gyulafehérvári Caritas munkatársai kifejezték elismerésüket a projektben résztvevő helyi lakosoknak, akik elkötelezetten és lelkesen vettek részt a kezdeményezésekben.

Bár a projekt július végével lejár, az elkövetkező időszakban a Caritas tovább folytatja erőfeszítéseit a közösség támogatása és fejlesztése érdekében, ebben fő partnere és támogatója Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

A Mindenki mindenkiért projekt egy pozitív példa arra, hogy az EGT Alapok finanszírozásának köszönhetően közösségek erősödhetnek és emberek életminősége javulhat. A projekt eredményei hosszú távú pozitív hatással lesznek a budvár utcai közösségre és azt reméljük, hogy ez a kezdeményezés másokat is ösztönöz majd hasonló projektek indítására a jövőben.

Projektadatokért és korábbi tevékenységeink beszámolójáért látogasson le a következő linkre: https://caritas-ab.ro/project/mindenki-mindenkiert/

A Mindenki mindenkiért projekt fő partnere Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, további partnereink pedig: Tompa László Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, Kipi-kopi Napköziotthon, Ficánka Napköziotthon, valamint a székelyudvarhelyi Városi Kórház.

Az EGT 2014–2021 pénzügyi alap támogatásával készült anyag. Tartalma (szöveg, fotók, videó) nem tükrözi a programüzemeltető FRDS hivatalos véleményét. A leírtak valóságtartalmáért a szerző(k) felelősek.