Ki vagyok én? Ki vagy te? Kik vagyunk mi?

A címben feltett kérdések még egy felnőtt számára is elgondolkodtatóak. Megállásra, önvizsgálatra késztetnek. Ezen kérdéskörök kutatására, felfedezésére hívta el a Gyulafehérvári Caritas Ki-Út programja július 22-24. között a gyergyóditrói Szent Ferenc Alapitványhoz járó 25 gyereket.

A tábor célja az volt, hogy felfedezzék milyenek is ők valójában? Milyen a kapcsolatuk önmagukkal, az őket körülvevő világgal? Kapcsolódni önmagunkhoz…; hogy érzed magad?  Gyönyörű a magyar nyelv, hiszen azt kérdezzük egymástól, hogyan érzed magad.  Általában ismétlődő válaszokat szoktunk hallani. Jól. Nem jól. De mi is van ezen kérdések mögött mélyebben? A tábor napjain ezen válaszok mélyebb bugyrait fedezték fel a gyerekek a játékok által, interaktívan. A meglévő és új értékeiket csodálkozva vizsgálták, szemlélték azokat. Ki közelebb engedte magához, ki még hitetlenkedve ámult, hogy az a „bűn rossz gyermek”, akinek őt nevezik kiskorától, mégsem annyira bűnös, mégsem annyira rossz, hiszen vannak értékei. Egy kincsesláda ő is, mint mindannyian. Nagyon sokan nem is merik elhinni, hogy valóban értékesek, valóban fontosak önmaguknak és egymásnak. Ez a csoport is értékeket képvisel és hordoz magával. Mindezt megélni a gyerekeknek nagyon örömteli volt és felszabadultságot, örömkönnyekbe folyó nevetést hívott elő. Jó itt lenni, jó veletek lenni, jó ehhez a közösséghez tartozni és jó ezeket az érzéseket átélni. Ezekből minden gyereknek bőségesen jutott. Mindhárom nap vége közös étkezéssel zárult.

A bevezetőben felvetettem azt a gondolatot, hogy a legértékesebb kapcsolatunk önmagunkhoz fűződik. Meggyőződésem, hogy akkor tudunk másokhoz őszintén, mélyen kapcsolódni, ha kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, érzéseinkkel. Ilyen értelemben tehát az önmagunkhoz való kapcsolódás a kulcsa a másokkal kialakított kapcsolatunknak is, ezért volt alapvető fontosságú, hogy a nyári iskolában ki-ki ezen kérdéskörökre keresse a választ.

A programot, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatta

Mezei Hajnal