Kinaesthetics a nevelésben – Haladó képzés

A haladó képzés résztvevői a bevezető képzésre építve elmélyíthetik és javíthatják saját mozgáskompetenciájukat, valamint a Kinaesthetics fogalomrendszerrel kapcsolatos tudásukat. Ezenfelül megtanulnak a bevezető képzésen elsajátított fogalmak között összefüggéseket felfedezni, és azokat beépíteni a mozgásukba. A képzés során azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogyan alkalmazhatják saját mozgáskompetenciájukat, valamint a fogalomrendszert a gyakorlatban. Ezen belül kevésbé összpontosítanak arra, hogy problémákat oldják meg, inkább arra törekszenek, hogy elszakadjanak azoktól, és a szakmai kihívásokat tanulási helyzetekként éljék meg.

A képzést ajánljuk:
mindenkinek, aki a saját mozgásával szeretne megismerkedni,
gyermekekkel dolgozó szakembereknek,
kisgyermekes és jövendőbeli szülőknek.
A képzésen résztvevő személyek a saját mozgásuk által szerzett tapasztalataikat felhasználhatják a mindennapi nevelési, fejlesztési helyzetekben.

A képzés struktúrája: 20 óra

A képzés során érintett témák:
Összefüggések a különböző Kinaesthetics fogalmak között.
A Kinaesthetics tudományos alapjainak megismerése.
Nevelési tevékenységek elemzése és átalakítása, variálása a Kinaesthetics fogalmak mentén.
Az élethosszig tartó tanulás a mozgásfejlődésben.
A nevelő személyzet mozgáskompetenciájának hatása a mozgásfejlődésére.
Kinaesthetics szemléletmód alkalmazása az élet bármely területén.

A képzés ára:
Beiratkozási díj: 100  lej.
Részvételi díj: 200 lej (fizethető két részletben).

Megjegyzések:
Azok a személyek vehetnek részt, akik már elvégezték a bevezető képzést. 

A csoport indításához szükséges személyek száma: 12 fő.
A tanfolyam résztvevői európai szinten elismert oklevelet kapnak, amely regisztrálva van az European Kinaesthetics Association adatbázisában.

Elérhetőségek (hétköznaponként 9:00-16:00 óra között):
Marosvásárhely
Telefonszám: 0732-830.147
E-mail cím: [email protected]

A tanfolyam indítására, a jelentkezők számának függvényében, szeptemberben kerül sor.

Bővebb információk a kinaesthetics-ről.