Kinaesthetics az ápolásban – Haladó képzés

A haladó képzés résztvevői a bevezető képzésre építve elmélyíthetik és javíthatják saját mozgáskompetenciájukat, valamint a Kinaesthetics fogalomrendszerrel kapcsolatos tudásukat. Ezenfelül megtanulnak a bevezető képzésen elsajátított fogalmak között összefüggéseket felfedezni, és azokat beépíteni a mozgásukba. A képzés során azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogyan alkalmazhatják saját mozgáskompetenciájukat, valamint a fogalomrendszert a gyakorlatban. Ezen belül kevésbé összpontosítanak arra, hogy problémákat oldják meg, inkább arra törekszenek, hogy elszakadjanak azoktól, és a szakmai kihívásokat tanulási helyzetekként éljék meg.

Ajánljuk:
Ápolásban és gondozásban dolgozó személyeknek,
Szociális munkásoknak,
Program- és intézményvezetőknek,
Mindenkinek, aki a saját mozgásával szeretne megismerkedni.

A képzés struktúrája: 20 óra

A képzés során érintett témák:
Összefüggések a különböző Kinaesthetics fogalmak között.
A Kinaesthetics tudományos alapjainak megismerése.
Ápolási tevékenységek elemzése és átalakítása, variálása a Kinaesthetics fogalmak mentén.
Az élethosszig tartó tanulás a mozgásfejlődésben.
Az ápoló személyzet mozgáskompetenciájának hatása az ellátottak mozgásfejlődésére.
Kinaesthetics szemléletmód alkalmazása az élet bármely területén.

Megjegyzések:
Azok a személyek vehetnek részt, akik már elvégezték a bevezető képzést. 

A csoport indításához szükséges személyek száma: 12 fő.
A tanfolyam résztvevői európai szinten elismert oklevelet kapnak, amely regisztrálva van az European Kinaesthetics Association adatbázisában.
Csoportindítás folyamatosan, a jelentkezők számának függvényében. További információ kérhető a regionális képzésszervezőktől:

Elérhetőség (hétköznaponként 8–16 óra között):

Gyergyószentmiklós
Csíki Cristina
Telefonszám: 0732 830 078
E-mail cím: cristina.csiki@caritas-ab.ro

Csíkszereda
Horváth Katalin
Telefonszám: 0732 830 034
E-mail cím: kato.horvath@caritas-ab.ro

Bővebb információk a kinaesthetics-ről.