Kinaesthetics – Trénerképzés

A Kinaesthetics a mozgáskompetencia fejlesztésével és az emberi fejlődés valamint az emberi magatartás megértésével foglalkozik.

A humánkutatások újabb felismerései alátámasztják, hogy a mozgáskompetencia és az önállóság kulcsfontosságú tényezői az életminőségnek. A szakemberek egyéni mozgáskompetenciája mérhető hatással van a gondozott, támogatott személyek mozgáskompetenciájára és ezáltal arra a képességükre, hogy mindennapi tevékenységeiket önálló, egészségfejlesztő módon végezzék.

Azokban az intézményekben, amelyekben módszeresen tanítják és alkalmazzák a Kinaesthetics ismereteit, mérhető módon javul a mindennapi ápolási munka minősége. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a szakmai kihívásokkal és együttműködéssel kapcsolatos magatartás is pozitív irányban változik. A közös tanulási folyamatok a mindennapi tevékenységben egyre fontosabbakká válnak. A mindennapi munka során egyre nő a közös tanulási folyamatok jelentősége. Ezek a tanulási folyamatok akkor a leghatékonyabbak, ha az intézményen belülről irányítottak és támogatottak.

Ez a képzési folyamat arra képesíti a résztvevőket, hogy a vezetőkkel együttműködve szakemberként támogassák és alakítsák ezeket a tanulási folyamatokat.

Célok
A résztvevők képessé válnak, hogy Kinaesthetics-et intézményeik minőségi standardjainak és célkitűzéseinek megfelelően, hatékony módon alkalmazzák:
• Magas mozgási és cselekvési kompetenciájuk révén képessé válnak, hogy mindennapi munkájuk során a komplex helyzeteket is egészségfejlesztő módon alakítsák.
• Képessé válnak jellegzetes tevékenységek és szaktémák (pl.: fájdalom, esés, halál, agresszió, megváltozott testérzékelés, evés, ivás, kiválasztás stb.) Kinaesthetics eszközökkel való elemzésére.
• Az előbbiekre építve képessé válnak a páciensekkel/gondozottakkal közösen olyan tanulási folyamatokat kialakítani, amelyek személyre szabott megoldási lehetőségeket eredményeznek.
• Képessé válnak a Kinaesthetics bevezető és haladó képzést végzett munkatársaikat szakmai gyakorlatuk során kísérni, és személyes mozgáskompetenciájuk fejlesztésében támogatni.
• Képessé válnak tanulási folyamatok kialakítására, Kinaesthetics munka- és érdeklődési csoportok számára.
• Képessé válnak az intézményvezetőkkel együttműködve a Kinaesthetics kompetenciát a minőség- és ápolásfejlesztés érdekében alkalmazni.

A képzési folyamat öt közös képzési alkalmat (tanulási fázis) és öt gyakorlati tanulási szakaszt foglal magába (2014-2015). Középpontjában a kibernetikai tanulási modell, valamint a személyes mozgástapasztalatra épülő elméletalkotás áll.

Jelentkezési határidő: 01.01.2014
Jelentkezni, további információk: [email protected]

Előfeltételek
• Szakmai képesítés az ápolás / gondozás / szociálpedagógia / terápia valamelyik területén
• A Kinaesthetics bevezető- és haladó képzésének az elvégzése
• Lehetőség szerint Kinaesthetics-Peer-Tutoring vagy rokonítható képesítés
• A munkaadó ajánló levele

Helyszín: Csíkszereda, Jakab Antal Felnőttképzési és Konferencia Központ

[email protected] | +40 724 32 79 41