Kinövi a gyermek?

Hasznos információkkal gazdagodva térhettek haza a résztvevők a Gyulafehérvári Caritas 2013. október 4-5-én megszervezett Együtt a fogyatékkal élőkért elnevezésű VII. konferenciájáról. 

Konferenciánk idén több egyesület, szervezet összefogásaként valósult meg. A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató szolgálata és a korai nevelő és fejlesztő programja mellett a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ, a Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a Csíki Anyák Egyesülete és a Santa Lucia Egyesület voltak a társszervezők.

Kinövi a gyermek? – visszhangozzák a kérdést egy-egy diagnózis után a rendelők, falak, terek, épületek. Kérdezik orvosoktól, gyógypedagógusoktól, logopédusoktól, pszichológusoktól, gyógytornászoktól, szülőktől. Idei konferenciánkkal erre a mindannyiunk számára igen ismerős kérdésre szerettünk volna válaszokat keresni. Válaszként különböző fejlesztési lehetőségekről hallhattunk, melyeket kisgyermekeknél alkalmazhatunk. A téma iránti érdeklődést, annak aktualitását és fontosságát a 209 regisztrált résztvevő is bizonyította.

A válaszkereső résztvevők különböző szakterületeken végighaladva, meg-megállva találhattak értékes ötletekre, javaslatokra és módszerekre.

Sógor Enikő, klinikai pszichológus a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ intézményvezetője előadásából megtudhattuk, hogy mi is pontosan a korai intervenció és miért fontos minél korábban felismerni a fejlődési zavarokat.

Dr. Büki György, gyermekneurológus gyakorlatias előadásában az aktivitászavar szempontjából lényeges tünetekre hívta fel a figyelmünket, továbbá előadásából az is kiderült, hogy a férfias női kezek hogyan függnek össze a magzatveszítésekkel.

A látássérültek intézményválasztásában kalauzolt dr. Földiné Angyalossy Zsuzsánna. Zsindely Katalin, a koragyermekkori intervenció során a családkísérés hogyanjába vezetett be.

Ráduly Zörgő Éva a megkésett beszédfejlődés témakörét boncolgatta. Konkrét esetekből kiindulva vázolta fel a megkésett beszédfejlődés okait, tüneteit, klasszikus és új terápiás lehetőségeit.

Mezei Borbála előadásában az első három év fontosságáról hallottunk információkat, továbbá megismerhettük a Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő és Fejlesztőközpontok színes és sokrétű tevékenységét.

Ki a mentorszülő? Miben nyújt támaszt azoknak a szülőknek, akik szembe kell nézzenek azzal a diagnózissal, hogy a gyermekük autista? Ezekre adott választ Vass Éva bemutatva az Erdélyben kibontakozó mentorszülő hálózatot.

Baranyi Ildikó a korai fejlesztés útjának főbb állomásait, az alkalmazott módszer lényegét, az eredményes fejlesztés kritériumait ismertette a hallássérült gyermekek esetében.

Lakatos Katalin az organikus éretlenség vizsgálatáról és terápiás ellátási lehetőségeiről beszélt.

A konferencia az előadások mellett különlegesebb programoknak is helyet adott. A résztvevők számos műhelymunka során gyarapíthatták gyakorlati tudásukat, a korai fejlesztés témakörében. Az Élő könyvtár során lehetőség volt az előadóktól személyesebb, közvetlenebb helyzetben kérdéseket feltenni. A péntek esti filmnézés a korai fejlesztés, nevelés egy újabb szeletét tárta elénk.

A konferencia zárásaként, Sárközi Sándor piarista paptanár lelki tánclépéseivel tette teljessé a programot és megadta azt a plusz töltést, mely segítő munkánkhoz elengedhetetlen.

A program szentmisével zárult, melyben hálánkat fejeztük ki a konferencia sikeres megvalósulásáért és a jó Isten áldását kértük a résztvevők munkájára.

Konferenciánk sikerhez a háttérben meghúzódó csapatmunka és a szervező egyesületek, szervezetek közös összefogása is hozzájárult.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapnak, a Communitas Alapítványnak és Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának a támogatását.

(Borota Karola)