Kompetens szülők – kompetens gyerekek

Triesztben folytatódott a Grundtvig “Egész életen át tartó tanulás” program keretén belül működő projekt

2012. április 17.-20. között zajlott Triesztben (Olaszország) a „Kompetens szülők – kompetens gyerekek. A szülök nevelői kompeteciáinak növelése” című, a Grundtvig Egész életen át tartó tanulás program keretén belül működő projekt hét partnerének hatodik találkozója. A találkozón, amelyet ezúttal a trieszti Caritas partnerek szerveztek, részt vettek az ausztriai, németországi, spanyolországi, litvániai, romániai Caritas szervezetek és egy angliai nonprofit szervezet képviselői.

A felnőttképzésben aktív szervezetek célja a szegénységben élő szülők nevelési kompetenciáinak a megerősítése, mert ezáltal csökkenthető a gyermekszegénység. A nemzetközi projekt további célja, hogy tapasztalatcsere által megkönnyítsék a családok hozzáférését az oktatáshoz, a különböző tanfolyamokban, értekezleteken való részvételhez. A partnerek szeretnék vonzóvá tenni ezen képzési ajánlatokat a szociálisan hátrányos helyzetű szülők számára. Ugyanakkor a partnerség keretén belüli tapasztalatcsere által olyan kérdésekre szeretnének lehetséges megoldásokat keresni, mint: szegénység és a gyerekek elhanyagolása Európában, oktatás, képzés, konfliktuskezelés az oktatásban, az egészségügy és az oktatás, a bevándorlók oktatási készségeinek fejlesztése, prevenció a szülőiség, nevelés kérdéskörében.

A projekt keretében összesen hat vándortalálkozón vesznek részt a különböző civil szervezetek szakemberei, amelyek során más-más megvilágításban közelítik meg a témakört. Az első találkozón, 2010. októberében az ausztriai Linzben az együttműködés főbb irányvonalait határozták meg, majd 2011. márciusában Bilbaoban (Spanyolország) az interkulturális és generációk közötti tapasztalatok megosztásán volt a hangsúly. 2011. júliusában, a litván Kaunasban a hálózat- és kapcsolatépítés a civil és állami intézmények között, valamint a közösségben való jelenlét állt a tapasztalatcsere középpontjában. 2011. októberében Csíksomlyón az önkéntesség szerepét, az önkéntesek és a szakemberek közötti együttműködés dimenzióit vizsgálták az érintettek.

A nemzetközi együttműködés keretében a hatodik szakmai találkozóra Triesztben került sor 2012. áprilisában, amelynek témája: szülői modellek, emigráns családokkal való munka, prevenciós módszerek megvitatása – mit tehetünk megelőzésképpen, hogyan nevelhetik a szülők gyerekeiket, hogy a gyerekek a jövőben jó, kompetens, felelős szülőkké váljanak. A partnerszervezetek bemutatták a fenti témakörben adódó problémákat, nehézségeket régió vagy ország szinten, illetve a szervezet keretén belül működő programokat, amelyek a szülőiséghez kapcsolódnak, a szülői kompetenciák növelését célozzák. Három projektlátogatásra is sor került, egy olyan központot látogattunk meg ahova rendezetlen családi hátterű, szociálisan hátrányos várandós és kisgyermekes családot/anyát fogadnak be átmeneti időszakra, szakmai, szociális segítséget nyújtva ez idő alatt. A második projekt egy prevenciós központ várandós nőknek, fiatal kismamáknak, ahova szakmai tanácsadásért, anyagi és eszközi (babakelengye, élelem, játék) segítségért fordulhatnak a rászorultak. A harmadik projekt egy óvoda látogatása volt.

A találkozó utolsó napján a résztvevők meghatározták az utolsó szakmai találkozó témáját. 2012 júliusában Kölnben, majd Brüsszelben zárják a projektet, ahol összegezik a két év alatt szerzett tapasztalatokat és meghatározzák a jövőbeli terveket. A projekt konkrét eredményeként készül egy pozitív példákat, tapasztalatokat bemutató kiadvány, amelyekben jól működik a szülőkkel való munka a gyereknevelés terén, valamint módszertani segédanyagokat dolgoznak ki a szakemberek a szülőkkel való hatékony és szakszerű munkához.

A találkozót a partnerek jó együttműködése jellemezte. Az olasz házigazdák jólszervezett munkaüléseket és változatos programot állítottak össze.

A Gyulafehérvári Caritas részéről két személy vett részt a találkozón: Fechită Mária, a szervezet főtitkára és Mezei Borbála, a Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont koordinátora.