Konferenciaszenvedélybetegség témakörben

Jövőképünk és útkeresés a szenvedélybeteg – ellátásban címmel szervezett konferenciát a Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálata és a magyarországi Katolikus Karitász október 28-án Csíkszeredában. A Jakab Antal Tanulmányi Házban megtartott szakmai értekezleten a gyulafehérvári főegyházmegye hat régiójából közel ötven résztvevő jelent meg. Az egynapos konferencián a magyarországi Katolikus Karitász által működtetett Rév intézményhálózat jól bevált szenvedélybeteg-segítő tevékenységének a Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálatának szolgáltatásaiba való átültetési módozatait kerestük.
A találkozóra olyan, különböző szférákban tevékenykedő szakembereket hívtunk meg, akik elsősorban érdekeltek e témában valamint potenciális segítőtársai lehetnek majd a családsegítő szolgálat különböző régióiban dolgozó szakembereinek. A konferencia két részre oszlott: szakmai előadásokra (egészségügy, jog, prevenció, intézményszervezés és önsegítés témakörökben) és műhelymunkákra.
Előadók voltak: Márton Andrea, a Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatának budapesti intézményvezetője, Kovácsics Bernadett, a Főplébániai Karitász Alapítvány kecskeméti Rév szolgálatának addiktológiai konzultánsa és prevenciós szakembere, Kedves Rita, a Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálatának programvezető je, Dr. Psh. György Béla vezető klinikai főpszichológus Marosvásárhelyrő l, Kalóz János pszichológushallgató Kolozsvárról és Illyés Ildikó jogász Csíkszeredából.
A szakmai előadások után a résztvevők három tematikus kiscsoportba szerveződtek. A különböző (állami és nem-állami) intézmények közti együttműködés, a prevenciós és az önsegítő csoportok megszervezése elnevezésű kiscsoportokban folyó munka eredményeként olyan együttműködési és továbblépési lehető ségeket határoztak meg a résztvevők, amelyek irányvonalként szolgálnak a szenvedélybeteg-ellátás területén. A műhelymunkákon megfogalmazódott gondolatokat a konferencia összegzéseként plénum keretében tárták a többi résztvevő elé.
Az értekezleten megjelent szakemberek aktívan vettek részt az előadásokon valamint a műhelymunkákban és pozitívan értékelték a konferenciát és a lehetőséget, hogy e témában közösen gondolkodhatnak a segítségnyújtás és a további együttműködés lehetőségein.