Kovászna Megye Tanácsának támogatása Háromszéken

Kovászna Megye Tanácsa 2019-ben is támogatta a Gyulafehérvári Caritas Háromszéken működő Otthoni Beteggondozó Szolgálatát.

A szolgálat a megye 35 településén havonta közel 500 személynek biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak. A Tanács által nyújtott 240 ezer lej értékű támogatás havonta mintegy 120 beteg ellátását segíti.

A 22 éve működő otthoni gondozói program célja egészségügyi alapápolás és szociális gondozás biztosítása, az egészségi állapot megtartása, helyreállítása, illetve javítása az ágyhoz, házhoz kötött idős, beteg emberek számára.

Háromszéken, a szervezet tevékenységünkből adódóan, szoros köteléket alakultak ki az évek során a helyi önkormányzatokkal, kórházakkal, családorvosokkal, plébániákkal, és bárkivel, aki idős beteggel kerül kapcsolatba. Így 2019-ben Esztelnek Polgármesteri Hivatala az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséget szervezett, ahová azokról a településekről kaptak meghívást az idősek, ahol a szervezet jelen van, az időseket a Caritas munkatársai is elkísérték.

A Gyulafehérvári Caritas rendkívül fontosnak tartja, és ennek érdekében alapvető feladatának is, hogy a mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni nem képes embertársaink életvitelét javítsa, egészségi állapotukat helyreállítsa.

A megyei tanácstól kapott támogatás hozzájárul ahhoz, hogy az idős betegeket otthonukban ápolhassák a szervezet munkatársai, ezáltal költséghatékonyabban jutnak a szocio-medikális szolgáltatásokhoz, szemben egy kórházi vagy öregotthoni ellátással.