Közös munka, közös élmények

A Gyulafehérvári Caritas iskolakezdés előtti héten szervezte meg Ivóban a közösségépítésről, projekt munkáról szóló táborát. Az öt napos programon azon 13 és 18 év közötti gyerekek vehettek részt, akik rendszeresen járnak a Családsegítő Szolgálat munkatársai által működtetett csoportokba.

Udvarhely, Gyergyó és a Csíki-medence környékéről összesen 30 fiatal jelentkezett az egy hetes táborba, melynek elsődleges célja a közösségépítő csoportokban résztvevő diákok fejlesztése, konkrét program kidolgozása, mely által fejlődik kreativitásuk, gondolkodásuk, szociális és kommunikációs készségeik, illetve az elmúlt három éves munkájuk értékelése a szórakoztató programok révén.

A tábor nyitását a zeteváraljai víztározónál tartottuk, ahol eltöltöttünk néhány órát: itt voltak ismerkedési-, csapat összerázó-, jégtörő játékok, ebéd, és – a táborozók nagy örömére – másfél óra kenuzás a vízgyűjtő tóban.

A közösségépítő táborunk az Ivói Kolping táborban volt megszervezve, ahol mindennap 10 fős csapatokra osztva érdekes és változatos programokon vehettek részt a fiatalok.

Reggelente tábori tánccal kezdtük a napot, amelynek keretében egy tánc koreográfiát tanítottunk be a gyerekeknek, melyet a fiatalok nagyon élveztek.

Minden délelőtt tematikus foglalkozásokat tartottunk a táborozóknak: egyik nap a kommunikáció fontosságáról beszéltünk, arról hogy egy rendezvényen hogyan kell megnyilvánulni kommunikációs szempontból, a másik nap arra készítettük fel a fiatalokat, hogy egy esemény szervezésénél milyen támpontokat kell figyelembe venni, hogyan osszák le a feladatokat és hogyan szervezzenek meg egy gyereknapi programot.

Délutánonként csapat vetélkedőket szerveztünk: egyik nap Honfoglalót játszottunk, a másiknap staféta játékok voltak a programon, míg a harmadik nap Csocsó bajnokságot szerveztünk a tábor résztvevőinek, de volt még vizes-lufibajnokság is. A táborban mindenkinek volt egy őrangyala, akiről a héten kell gondoskodnia, ezt a program végén közösen kiértékeltük.

Esténként a vacsora után közös áhítatra, éneklésre került sor, de ezen kívül volt filmnézés, tábortűz, kürtős kalácssütés, közös színdarabok bemutatása és egyik este bulit is szerveztünk a fiataloknak.

Az utolsó nap a táborozók projekt csoportokba szerveződve egy-egy gyereknap tematikáját és programját kellett bemutassák a plakátkészítés folyamatától egészen a program konkrét kivitelezéséig.

A táborban meggyőződhettünk, hogy ügyes, gondolkodó és kreatív fiataljaink vannak, akik felelősségteljesen és fegyelmezetten tudnak viselkedni. A tábor szervezőivel levontuk a következtetést, hogy érdemes az ilyen fiatalokkal együtt dolgozni, minél többet foglalkoztatni kell őket, mert jó szervezői készségekkel és ötletekkel rendelkeznek.

A tábor támogatója volt Hargita Megye Tanácsa, és a keretében működő Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság.

Péter Szabolcs – Családsegítő Szolgálat