Közösség a szeretetszolgálatban

Július 9–16. között negyedik alkalommal szervezett képzési tábort a szeretetszolgálatban tevékenykedő önkénteseknek a Gyulafehérvári Caritas.
A 2007-es tábor célja volt felfedezni a keresztény közösség örömét és fontosságát. Megtartó erőként a szeretetszolgálatban is jelen kell hogy legyen a közösség, elen a munkában, imában és a kikapcsolódásban. További cél volt, hogy az önkéntesek közösségbe tömörüljenek, mivel a közösségnek
megtartó szerepe (is) van. A szeretetszolgálatban dolgozó emberek többnyire szenvedőkkel, szükséget szenvedőkkel dolgoznak. Ebben a munkában különösen nagy a kiégés veszélye. Egy jól működő, élő közösség nagy szerepet játszhat a kiégés veszélyének az elkerülésben. Ugyanakkor a kialakított közösség további tagokat vonzhat.
A tábor során a résztvevők betekintést nyerhettek a szeretetszolgálat közösségek ismérveibe, céljaiba. Konkrét gyakorlatok révén az önkéntesek csapatmunkában kipróbálhattak, megtapasztalhattak olyan dolgokat, amelyeket otthonukban beépíthetnek a szeretetszolgálat közösségeik kialakításába, életébe. Az előadások és az azt követő kiscsoportos beszélgetések során olyan témákat öleltek fel, mint a közösség teológiai megalapozása, a közösség szentírási alapjai, a közösség és a csoport közötti különbségtétel, a közösség fajtái, életciklusai, a közösség kihívásai.
A meghívottak nagyon sok szakmát, élethelyzetet képviseltek: a pszichológus a közösség pszichológiai aspektusairól beszélt, arról, ho-
gyan viszonyulnak a különböző személyiségtípusok a közösséghez. Szóba került a marginalizálódás veszélye is a közösség tagjainak az életében. Egy másik előadó konkrét eset révén mutatta be egy szeretetszolgálat-közösség életét, alakulását és fejlődését. Egy meghívott polgármester a faluközösség szempontjából beszélt a közösségről. A Caritas családsegítő munkatársai a közösség életében jelentkező konfliktushelyzetekről és azok megoldási stratégiáiról beszélt a tábor résztvevőinek.
Az egyhetes táborban mintegy 70-75 önkéntes vett részt, akik Hunyad, Kolozs, Maros, Hargita és Kovászna megye 25 településéről érkeztek. A résztve-
vők különböző szervezetekben, lelkiségi mozgalmakban fejtik ki önkéntes tevékenységüket. A 2007-es tábort a marosvásárhelyi Caritas-kirendeltség önkéntesei és a családsegítő szolgálat munkatársai szervezték.