Közösségi ház az összefogás jegyében

Átadták Farkaslakán a Gyulafehérvári Caritas által felújított közösségi házat, Tamási Áron egykori iskoláját

A 2005. évi udvarhelyszéki árvizet követően a Gyulafehérvári Caritas azonnal az árvízkárosultak megsegítésére sietett. Az érintett lakosság házaiban, javaiban keletkezett károk helyreállítását és a lelkekben keletkezett károk orvoslását követően a Caritas három közintézmény újjáépítésére is vállalkozott a magyarországi Katolikus Karitász anyagi támogatásának köszönhetően. A malomfalvi és a székelyszentléleki kultúrotthon, valamint a farkaslaki közösségi ház rehabilitása révén olyan épületek kapták vissza rendeltetésüket, amelyek a közösségi élet fontos helyszínéül szolgálnak. A malomfalvi és szentléleki kultúrotthonokat még 2006. októberében ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésüknek. A farkaslaki közösségi ház felújítása nagyon leromlott állapota miatt hosszasabb időt igényelt.

A felújítást kisebb-nagyobb vita előzte meg, miszerint érdemes-e egy ilyen romos épületet felújítani s nem lenne-e értelmesebb lebontani és egy új épületet felhúzni a helyére. A közösségi ház megmaradásáért érvelők az egykoron iskolaként működő épület eszmei értékét hangsúlyozták, ebben az épületben tanult ugyanis többek között Farkaslaka jeles szülöttje, Tamási Áron is. Szász János, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója az eredeti épület felújítása mellett döntött. A felújítási munkálatok sok időt vettek igénybe, mivel többek között ki kellett cserélni az épület teljes tetőszerkezetét is.

A teljesen megújult ház átadási ünnepségére július 24-én került sor családias hangulatban. Az ünnepségen jelen volt a Gyulafehérvári Caritas vezetősége, a Caritas Hungarica küldöttsége, Vakaria Béla helyi plébános, Kovács Sándor főesperes, Molnár Judit építész, Demény Gábor farkaslaki polgármester, a környék lelkipásztorai, valamint a helybéliek.

Vakaria Béla farkaslaki plébános az ünnepséget megnyitó beszédében kifejtette, hogy az átadási ünnepség egy meghatározott napra utal vissza, 2005. augusztus 23-ra, amikor Udvarhelyszéken addig soha nem látott árvíz vonult végig. Ezt követően a Caritas munkatársai szinte mindennapos vendégei voltak Farkaslakának. Ez az épület is arról tanúskodik, hogy a Caritas nem csak anyagiakkal támogatta az egyházközséget, hanem azon túl gondolt a szellemiekre, lelkiekre is. Mostantól az egyház régi iskolája a lelkiségnek és a szellemiségnek a központja lesz. A templom után ez az épület lesz a közösség legfontosabb helye. Az árvíz pusztulást és fájdalmat hozott magával, de az árvizet követően a szeretet és az összefogás különös módon nyilvánult meg. Ez az épület is ennek az összefogásnak a bizonyítéka – fejtette ki Vakaria Béla.

Szász János beszédében kifejtette, hogy a szeretet cselekedet nélkül csak száraz áldozat marad. Az áldozatnak csak akkor van értelme, ha az ember hozzáad valamit a sajátjából is. Ez a ház emlékeztesse a község lakóit arra, hogy szeretetből újult meg ez az épület és hogy érdemes szeretetet ajándékozni.

Adányi László, a magyarországi Katolikus Karitász főtitkára már az árvizet követő napokban Farkaslakára látogatott. Elmondása szerint, nagyon csodálkozott azon, hogy a farkaslakiak milyen hősiességgel láttak neki házaik újjáépítésének rögtön a szomorú eseményt követően. A segítés módozatainak kidolgozása során a helyi igényeket vették figyelembe.

Márton Judit építész a felújítási munkálatok részleteit osztotta meg a hallgatósággal. Demény Gábor polgármester bevallotta, hogy a kezdetekkor maga sem hitt az épület felújításában. A munkálatok befejeztével azonban olyanná vált a közösségi ház, amelyre büszke lehet a közösség.

A beszédeket követően Kovács Sándor főesperes szentelte fel a házat.