Közösségi segítőszolgálat Maros megyében

A Gyulafehérvári Caritas Marosvásárhelyi Kirendeltsége a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósággal közösen bonyolít le egy Phare-projektet

A projekt információs anyagait innen töltheti le:

rádióhirdetés

(klikkeljen az ikonra)

plakát

(klikkeljen a képre)

szórólap

(klikkeljen a képre)

újságmakett

(klikkeljen a képre)

A Gyulafehérvári Caritas Marosvásárhelyi Kirendeltsége a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósággal közösen bonyolítja le a  „Közösségi segítőszolgálat”  című projektet, amelyet az Európai Unió Phare-programja révén támogat.

A projekt a Balavásár-Szováta régióban élő, hátrányos helyzetű személyek életkörülményeinek a javítását célozza meg, akik egészségügyi és/vagy szociális okokból nem képesek gondoskodni magukról. A  190.500 euró összértékű projekt a Kis-Küküllő Térség következő településeinek lakosságát érinti: Balavásár, Gyulakuta, Vécke, Havad, Makfalva, Kibéd, Erdőszentgyörgy és Szováta.

A projekt keretében a következő szolgáltatások vehetők ingyenesen igénybe: otthoni gondozás, háztartási segítségnyújtás, családsegítés, tanácsadás és ápolási segédeszközök kölcsönzése.

A Maros Megye Tanácsa által is támogatott projekt célkitűzései:

  • A szolgáltatáskínálathoz szükséges infrastruktúra (3 központ felszerelése) és humán erőforrás (23 személy) biztosítása;
  • Szociális szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetű személyek (idősek, krónikus betegek) aktív és önálló életvitelének előmozdítása érdekében;
  • Tanácsadás krízishelyzetekben;
  • A munkatársak és önkéntesek képzése;
  • A szolgáltatások beintegrálása a Maros megyei otthoni gondozói szolgálat szervezeti kereteibe.
 
Szociális központok:

Gyulakuta, tel.: 0265-580.116
Erdőszentgyörgy, tel.: 0265-578.080
Szováta, tel.: 0265-570.386

Forrásközpont: Marosvásárhely, tel.: 0265-250.191