Lehetőség – Vállalkozói készségek fejlesztése

Képzésünkkel segíteni szeretnénk azon válalkozókat, akik Európai Uniós mezőgazdasági pályázat során vállalkozást indítottak, vagy a közeljövőben szeretnének indítani.

A képzés során elsajátítható ismeretek:
•   Vállalkozással kapcsolatos bevezető fogalmak,
•   A marketing alapjai,
•   Könyvelési ismeretek,
•   Leadership (vezetés)- és menedzsmentfejlesztés,
•   Vállalkozói kommunikáció,
•   Kockázati tényezők a vállalkozásban.

A 351/2001 törvény értelmében Románia összterületének 87%-a vidéki térségnek tekinthető. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a vidéki és városi zónák egyenlőtlenségei a vidéki területek egy speciális szociális problémáját alkotják. A szegény lakosság aránya a vidéki térségekben az összlakosság szegénységének 2/3-át teszi ki.

Szervezetünk ezen problémákra, egyenlőtlen területekre kíván reagálni a felnőttképzések szervezése által is. Célunk a vidéki lakosság életminőségének, problémamegoldó készségének javítása, felkészíteni arra, hogy kezükbe vegyék jövőjüket.

Aktuális képzéseink – Vidékfejlesztés >>