Lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek Gyergyószentmiklóson

„Mert szeretete örökké megmarad…” (135. Zsolt.)

Pünkösd ünnepe után a Szentlélek ajándékairól és gyümölcseiről aktuális beszélni. Az ajándékok akkor válnak gyümölcsözővé, ha használjuk, gyakorlati életünkbe alkalmazzuk azokat. Ilyen értelemben hallhattunk a Szentlélek gyümölcseiről 2014. júl. 3-6 között, a Gyergyószentmiklóson sorra kerülő lelkigyakorlaton, amelyet a Gyulafehérvári Caritas Ki-Út Programjának munkatársai szerveztek, Hargita Megye Tanácsának a támogatásával, ahol 14 szenvedélybeteg és hozzátartozó a felépülés, a józanodás és a gyógyulás érdekében jött találkozóra.

Fazekas György atya, a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkésze a Szeretet ajándékáról, mint a fényről beszélt, amelyben minden szín megtalálható, kivéve a feketét, mert az a fény hiánya. Ha a szeretet/Isten van életünk középpontjában, akkor a belső vágyunk teljesül, akkor igazi örömet élhetünk meg. Építő gondolatokat hallhattunk a az igazi békéről, a türelemről és a jóságról. Ha megtapasztaljuk az igazi szeretettséget, akkor eltölt az igazi béke, akkor türelmesek, és valóban jóságot sugárzó emberekké tudunk válni. Isten meghív minden nap a szeretetére, csak tanulni kell befogadni, és egyre nagyobb teret engedni Neki az életünkben, mert ezáltal lehet gyógyulni, józanodni, felépülni.

Hogy hogyan lehet ezt megtenni? – erről szóltak a megosztások a kiscsoportokban. Próbálkozások, keresések, sikerek, örömök, elbukások, őszinte, mély vallomások hangzottak el, amelyekben a szeretet vált konkrét tapasztalattá. A szünetekben lehetőség volt személyes beszélgetésekre, és nem hiányzott a humor, a jókedv sem. A tanúságtételek, a közösen ünnepelt szentmise, a közös ima olyan légkört teremtett, amelyben a szeretetével gyógyító Isten kézzelfoghatóvá vált. Így az Istennel és a sorstársakkal való találkozás által a résztvevők megerősödhettek hitükben, és erőt merítve térhettek haza.

Álljon ízelítőül egy pár visszajelzés a résztvevők részéről:

„2012 óta járok ezekre a lelkigyakorlatokra, mint gyógyuló alkoholista. Feltétlen szükségét érzem, hogy részt vegyek a találkozókon, mindig feltöltődve megyek haza, a jobb életminőség elérésére törekedve.”

„Hálás vagyok a szervezőknek a lehetőségért, és Gyuri atyának a tartalmas, gazdag, ízes, őszinte, mély tanításért. Hálás vagyok a régi és új résztvevőkért, azért, hogy vannak, akik beszélni tudnak, mernek a szenvedélybetegségről, a megtett útról, mert így lehet megtapasztalni, hogy van Ki-Út és gyógyulás. Értékes és fontos számomra ez az alkalom.”

„Feltöltődést, épülést jelentett nekem ez a lelkigyakorlat is. Következik, hogy az elhangzott tanításokat bevigyem a mindennapokba, és jobban felismerjem Isten szerető jelenlétét az életemben. Köszönöm az igazi Találkozás lehetőségét!”

(Kedves Rita)