Levél munkaközösségünknek

Kedves Caritas-munkaközösség!

A szemináriumi élethez hozzátartozik, hogy advent és nagyböjt elején kiadásra kerül a kispapok gondolatait tartalmazó füzet, amelyet ezentúl – lehetőségeimhez mérten és a jövőben vetett elszánt reménységgel – Önöknek is nagy szeretettel fogok küldeni.

Mindenkor hálával gondolok Önökre, hiszen édesanyám egy olyan munkaközösség tagja lehetett, amely nemcsak munkát, hanem hivatást is jelentett és jelent mind a mai napig. Hivatást Isten és ember felé.

Önök a remény szervezői, annak a reménynek a szervezői, amely láthatatlanul munkálkodik, amely nélkül a környező világ sokkal szegényebb lenne, amely csendben, a színfalak mögött fejti ki életeket meghatározó hatásait.

Kívánom, hogy hivatásukat az élő hit, a mindenkor kitartó remény és a tevékeny szeretet hassa át, hiszen a Caritas munkásságáról Marika néni – édesanyám egykori páciense – is hasonlóképpen vélekedett a vele elkészült tavalyi kisinterjúban: „A Caritas lehetőséget ad úgy szegényeknek, mint gazdagnak, nem tesz kivételt. Aki igényli, annak ott van. Aki egyedül van, nincs senkije, annak is ott van.”, hozzáfűzve, hogy „(a) reményt egy percig sem szabad elveszíteni, akármi is van.”

Kegyelemteljes nagyböjti időt és majdan áldott húsvéti ünnepeket kívánok Önöknek és családjaik számára!

Isten áldását kérem életükre, imáimba foglalva mindnyájukat.

Szeretettel és vég nélküli hálával mindnyájunkért,

Kovács Nándor Hunor
s.k.

Gyulafehérvár, 2023. február 20-án >>>


„És jön Enikő, aki segít, hogy a reményt ébren tartsam. Nemcsak fizikai támaszt kapok tőle, hanem lelki támaszt is. Egy biztonságot ad” – osztotta meg velünk Marika néni, a 93 éves tusnádfürdői idős asszony egy 2022. novemberi interjúban >>>

Kovács Enikő munkatársunk, az alcsíki otthoni beteggondozók csapatának tagja egy gyors lefolyású betegség következtében hunyt el 2022. december 20-án. Negyvennyolc éves volt, november 29-én még dolgozott, ezt követően került kórházba, a diagnózis leukémia. Két gyermeke maradt árván, fia elsőéves a teológián, lánya 14 esztendős, férjével 21 esztendőt töltöttek házasságban. Akik ismerték, úgy emlékeznek rá, mint egy becsületes, jóakaratú, vidám asszonyra, aki a kórházi ágyán is optimista volt. Földi maradványait a csíkbánfalvi Szent János kápolna temetőkertjében helyezték örök nyugalomra december 23-án.

Nyugodjál békében, szívünkben örökké élni fogsz!