Levizsgázott a Caritas akkreditált képzésének első évfolyama

A Gyulafehérvári Caritas első, államilag elismert, akkreditált szakképzése személyi gondozók képzését és szakképesítését foglalja magába

Az idősgondozói, otthoni ápolói szakképesítések két éve kerültek bele a hazai foglalkoztatási jegyzékbe. Addig különálló szakmaként nem léteztek. A szakhatóság ugyanakkor szabályozta a szakmai képesítéssel kapcsolatos követelményeket is. Lévén, hogy egyik fő tevékenységi területünkre vonatkozik, illetve hogy tízéves, széleskörű és szinte egyedi tapasztalattal rendelkezünk az otthoni gondozás terén, feladatunknak és kötelességünknek tartottuk a saját szakképzési kínálatunk megszervezését, kialakítását.

Elsőször is nagy vonalakban felvázoltuk saját képzési tervünket (curriculum), felmértük a terepet a potenciális oktatók szempontjából (ki lenne alkalmas, ki vállalná), ezt követően hangsúlyt fektettünk pedagógiai készségeik, képességeik fejlesztésére. Ebben segítségünkre volt a már zajló multiplikátor- és trainerképzési program, amelyet a Kinaesthetics terén az Európai Kinaesthetics Szövetséggel és az Életminőség Alapítvánnyal közösen folytatunk, illetve az Erinnerung, Verantwortung und Zukunft Alapítvánnyal közösen szervezett gerontológia-gerontopsichiátriai, hospice-palleatív ápolási képzést, ápoló hozzátartozók oktatását és kinaesthetics multiplikátorok képzését is magába foglaló projekt, valamint egy helyi szakértők által vezetett ápoláspedagógiai képzés.

A képzési folyamatban feladatot vállaló oktatók kidolgozták a részletes képzési tervet, összehangolták a különböző szakmai modulok tartalmát, majd a kialakított tantervet akkreditáltattuk az illetékes szakhatóságnál.
Kiemelt szerepet játszott a folyamatban Ingeburg Barden német ápoláspedagógiai szakértő, aki a képzés indítása előtt előkészítő képzést tartott ápoláspedagógiai, módszertani megközelítések, elméleti és gyakorlati megismerése, megtapasztalása témakörben a tanerőknek és gyakorlatvezetőknek, majd a képzés módszeres kiértékelését is moderálta, és hozzájárult a képzés rövid és középtávú fejlesztési tervének és intézményesülésének előkészítéséhez (iskolakuratórium szabályzat elkészítése).

A képzést 2006-ban akkreditáltattuk, ezt követően 17 jelentkező nyert szakképesítést, kitünő eredménnyel (minden zárovizsgajegy 8,50 fölötti volt). A képzés a törvény által megfogalmazott középső fokozatnak felel meg (720 óra). 2008 elején már reményünk szerint beindítjuk az alapfokú képzést is (360 óra), amellyel elsősorban fogyatékkal élő, idős és beteg személyek személyi gondozóit szeretnénk megcélozni, valamint olyan személyeket, akik kiegészítő vagy újrakezdő pályaként idős, fogyatékos, beteg személyeket szeretnének ápolni.
2009-re a felső képzési fokozat előkészítését, akkreditálását és beindítását tervezzük (1080 óra).

A magas szakmai kompetencia magátol érthetődő elvárása mellett képzési kezdeményezésünk egyik fő célkitűzése az emberközpontú ápolási szemlélet, kultúra megerősítése, amelyben a gondozásra szoruló személy méltósága, autonómiája, egyéni szükségletei és képességei, a személy és közösség felelőssége központi szerepet kap. A képzési folyamat nyitott, kommunikatív, interaktív felépítése is erről a szemléletről hívatott tanúskodni, és lehetőséget adni az ápolónak saját szaktudásának, kreativitásának, jószándékának tappintattal, de bátran és hatékonyan történő érvényesítésére a rájuk bízott személyek valós (és nem az általuk elképzelt) életminőségének érdekében.

Az ápolás mindig csapatmunka, ahol a legkissebb elképzelhető csapat a gondozott és a gondozó közös csapata. Ennek érdekében a kommunikációs és együttműködési készség fejlesztésére különös hangsúlyt fektetünk.
Az eddigi eredmények, és a képzést alakító és végző személyek teljes szakmai és emberi hozzáállása azt sugallja, hogy kitűzött céljankat el tudjuk érni.

Információk az első évfolyamról:

A képzés ideje: 2006. november 20–2007. május 24.

Résztvevők: 17 Caritas-alkalmazott a marosi, a csíki, a dél-erdélyi és az udvarhelyi régióból.
A 17 hallgató sikeresen záróvizsgázott, a bizottság tagjai: két orvos (külső) és egy asszisztens (Caritas).

Tantárgyak: alapápolás –  betegmegfigyelés, étkeztetés, betegszoba, gerontológia, hospice, Kinaesthetics, gyógytorna, kommunikáció az ápolásban, szociálpszichologia, elsősegélynyújtás, dokumentáció, munka- és tűzvédelem.

A képzés szerkezete: 720 órás képzés. Ebből 240 óra elmélet, amely során szakápolók, szociális munkásoks és a szakterületen, illetve pedagógiában jártas kollegák adtak elő. 480 óra gyakorlat, amelyet minden résztvevő a saját központjában végezte gyakorlatvezető kísérettel (szakápolók).