Marosszéki helyzetkép

 

Az Otthoni Beteggondozó Szolgálat Maros megyében részben tudja továbbra is ellátni a szolgálatot igénylő időseket és betegeket, különös tekintettel a teljesen kiszolgáltatott betegekre. Különbséget téve a beteg otthonában való jelenlét szükségességétől, munkatársaink a napi látogatások keretében továbbra is ellátják például a sebkötözést, a pelenkacserét igénylő betegeket, időseket, viszont a vérnyomás-, illetve vércukormérést igénylőket nem tudják kiszolgálni. Emellett a fennálló helyzet változásáig a szolgálat nem tudja növelni kapacitását, így új betegek ellátását sem tudják vállalni.

A gyerekeket foglalkoztató nappali központok (a marosszentgyörgyi Hand in Hand Nappali Központ, a gyulakutai, erdőszentgyörgyi, balavásári és hármasfalvi nappali központok) ajtajai zárva vannak, és a más, iskola utáni tevékenységek (a United Networks program) keretében zajló, csoportos és egyéni fejlesztés személyes formája is elmarad. Ez az intézkedés érinti a programjainkban részt vevő óvodásokat és az előkészítő – VI. osztályos (6-14 éves) diákokat egyaránt.

Munkatársaink viszont, keresve a lehetőséget az oktatási folyamat kontinuitására és a tanuláshoz való viszonyulás csorbulásának elkerülésére, online felületen, illetve telefonon szeretnék tovább folytatni az oktató, fejlesztő és mentorálási tevékenységeket. A fejlesztés mellett a visszacsatolás, a kiértékelés és a programon belül kialakult, sajátos jutalomrendszer fenntartása is jelentős fontosságú.

A szülőknek felajánljuk a telefonon történő, óvintézkedésekről való informálást és a támogató, segítő beszélgetések lehetőségét. Semmiképp nem szeretnénk elveszíteni a kapcsolatot a klienseinkkel, akiknek fontos tudniuk, hogy a fennálló helyzetben is megszólíthatóak vagyunk, illetve valós és hasznos információkkal tudunk szolgálni. Erőfeszítéseink célja nemcsak az, hogy ne hagyjuk magára a szárnyaink alatt lévő közösséget, hanem az is, hogy megbízható információforrást ajánljunk fel az érdeklődőknek. Az eddigiek alapján azt tapasztaljuk, hogy az ellátottaknak szükségük van ezekre a beszélgetésekre, hálásak, hogy felvettük velük a kapcsolatot.

A Korai nevelés és fogyatékkal élőket támogató program résztvevői is kapcsolatban maradnak a szakemberekkel, számíthatnak tanácsaikra, segítséget kapnak nevelési, fejlesztési kérdéseikben. Szakembereink hasznos játékötleteket osztanak meg online, amelyekkel a kicsiket le lehet kötni. Ugyanakkor a várandós kismamák és a gyermekágyas időszakban levő édesanyák  is konzultálhatnak kollegáinkkal internetes felületen, telefon keresztül. Ez a lépés Maros megyében körülbelül 250-270 családot érint.

A 15-29 éves, hátrányos helyzetű fiatalokat felkaroló, Iránytű a munka világába projekt tevékenységei is kizárólag az online térben működnek tovább. Az iskolás korú fiatalok esetében a mentorok tapasztalata az, hogy nemcsak érdekli és foglalkoztatja őket az ország jelenlegi szükségállapot helyzete, hanem félelmet is vált ki belőlük. A megfelelő információk hiányában viszont a fiatalok nem tudják valósan felmérni a helyzet komolyságát, ezért ennek érdekében az online mentorálás egyik hangsúlyos aspektusa a jelenlegi helyzetről való informálásra épül. Tudatosítani szeretnénk a fiatalokban, hogy a kényszerhelyzet nem iskolai szünidőt jelent; emellett erősíteni szeretnénk a társadalmi felelősségtudatot, mely keretében az otthonmaradás ésszerűbbnek tűnhet szemükben az utcán való csellengéshez képest.

Mentoraink összegzik és továbbítják a fiatalok felé azokat az (online hozzáférhető) rekreációs lehetőségeket, melyek beépíthetők a mentorálási folyamatba, így a tematikus filmek, online látogatható múzeumok, online színházi- és koncertelőadások végigkövetése után sor kerül majd egy közös megbeszélésre, értelmezésre, feldolgozásra. Kortárs mentoraink pedig, akik önkéntesként kapcsolódnak be a mentorálási folyamatba, nyitottak az iskolára való felkészülést célzó segítségnyújtásra (pl. matekóra, angolóra tartása).

A tervek szerint a partnerintézményekkel való kapcsolattartás és információáramlás tovább zajlik online és telefon segítségével, érintve ez alatt a járvánnyal kapcsolatos aspektusokat és a szakmai témákat is.

Működik a búzásbesenyői Gondviselés Háza Idősek Otthona, a lakókat ellátjuk, de a többi otthonhoz hasonlóan, itt is látogatási tilalom van érvényben. Az idősek számára nyújtott közösségi programjainkat ugyancsak felfüggesztettük, számukra is telefonos kapcsolattartást és informálást ajánlunk fel. Egyik csoportunk számára egy online felület kialakításán dolgozunk, ahol az idősek jövő héttől a csoportalkalom megszokott idejében találkozhatnak majd.  A marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjába járó időseknek segítségnyújtást ajánlunk fel a szükséges alapélelmiszerek, illetve gyógyszerek bevásárlásában. A telefonos informálás során hangsúlyt fektetünk a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókra, az ők kitettségére, a szociális távolságtartás, otthonmaradás fontosságára.

Kapcsolódó oldalak:

Általános helyzetkép >>>
Csíkszéki helyzetkép >>>
Gyergyószéki helyzetkép >>>
Udvarhelyszéki helyzetkép >>>
Háromszéki helyzetkép >>>
Dél-Erdélyi helyzetkép >>>

 

Letöltések