Marosvásárhely szociális problémái

KÖZLEMÉNY

Szociális téren tevékeny marosvásárhelyi civil szervezetek akciócsoportja tanácskozást hívott össze, amelyre szeptember 15-én került sor a Kultúrpalota kistermében. A kezdeményezésre hivatalosak voltak Marosvásárhely polgármesteri tisztségére pályázó jelöltek, valamint a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek. A rendezvényt hat jelölt tisztelte meg személyes vagy képviselő általi jelenlétével: Ștefana Roman (USR PLUS), Adrian Mureșan (POL), Theodora Benedek (PNL), Nadia Dinuca Raţă (ADN), Lavinia Corina Cosma (Zöld párt), Andreia Moraru (Soós Zoltán független jelölt képviselőjeként), valamint az RMDSZ, a POL és az USR PLUS tanácsosjelöltjei.

A kezdeményezés célja a legégetőbb marosvásárhelyi szociális kihívások és a lehetséges megközelítési, megoldási lehetőségeknek a feltérképezése, a polgármesterjelöltek olvasatában.

A meghívottak egyetértettek abban, hogy városunk legégetőbb szociális kihívásai a peremre szorult környékek és közösségek, a fogyatékossággal élő személyek, különösen a gyerekek, valamint az ápolásra, gondozásra szoruló idősek szociális biztonsága. A prioritások közé felkerült még a családon belüli erőszak áldozatainak a kérdése, az iskolán belüli kábítószer fogyasztás, és az iskolaelhagyás.

A tanácskozás résztvevői egyhangúan kihangsúlyozták a beazonosított komplex problémák sürgős és integrált orvosolásának a szükségességét, infrastruktúra fejlesztés (csatornázás, vízvezetés, épületek és járdák bejárhatóságának biztosítása), intézményi átalakítás (a polgárok jogai igénylésének bürokráciamentesítése, a segítségre szoruló csoportok és személyek aktív módon történő beazonosítása), valamint szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz, nevelési és oktatási programokhoz, megelőzési szolgáltatásokhoz való széles körű hozzáférés biztosítása révén, többek között a szolgáltatások tisztességes kritériumok szerint történő kiszerződése által.

Meghívottak és civilek egyaránt kifejezték a reményüket és szándékukat a jövőben való szoros együttműködésre, a marosvásárhelyi szociális szolgáltatások tervezése, kivitelezése és fejlesztése terén, rászorulóink javára, városunk szociális egészségének és méltóságának kiteljesítése érdekében.

Amint Ludescher László, a civil akciócsoport elnöke elmondta, a Munkaügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg városunkban 28 akkreditált szociális szolgáltató 56 engedélyezett szociális szolgáltatást biztosít, összesen 2585 kedvezményezett számára. Ebből 39 szolgáltatást a 24 magán szolgáltató biztosít (1820 kedvezményezett), 17 szolgáltatást pedig a 4 kormányzati szolgáltató biztosít, összesen 765 kedvezményezett számára.

Kapcsolati személy elérhetősége, további információk: [email protected], 0741077000

 

Aláírók:

Az akciócsoport elnöke:
Ludescher László, ágazati igazgató, Gyulafehérvári Caritas
Az akciócsoport vezetőségi tagjai:
Ábrám Noémi, ügyvezető igazgató, Diakónia Keresztyén Alapítvány, Marosvásárhely,
Simon Judit, elnök, HIFA Románia Egyesület,
Alexandru Lupșa, elnök, Alpha Transilvana Alapítvány.

Marosvásárhely, 2020. szeptember 16-án