Második regionális workshop a „Civil szervezetek együtt erősebbek!” projekt keretében

A Romániai Caritas Konföderáció, partnereivel együtt – a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas, Szatmári Caritas, Norvégiai Caritas, a Temesvári Pentru Voi és Alături de Voi Romania Alapítványok – egy projektet indított el  Civil szervezetek együtt erősebbek!

Civil szervezetek együtt erősebbek! – Lobby és érdekképviselet létrehozása, esélyegyenlőség a szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezeteknek az állami finanszírozások hozzáféréséhez” címmel. A projekt időtartama 20 hónap, 2014. április 1. – 2015. november 31. között és a Romániai Civil Alap keretén belül a SEE 2009-2014 Grant finanszírozza. A projekt költségvetése összesen 163,890.35 Euro, melyből 88,71% a vissza nem térítendő támogatás.

A program átfogó célja, hogy befolyásolja a szociális szolgáltatások finanszírozásának állami politikáját a civil szervezetek aktív részvétele révén és ezáltal egy kedvező keret létrehozása a romániai szociális szolgáltatások működéséhez és finanszírozásához.

A projekt keretén belül sor kerül 15 munkaülés megszervezésére civil szervezetek és hatósági képviselők részvételével.

2014. szeptember 24.-én zajlott Marosvásárhelyen a második regionális konzultációs workshop, melyen 10 Maros megyei civil szervezet, valamint 8 Maros megyei központi és helyi hatósági képviselő vett részt.

A workshop résztvevői csoportonként, külön a civil szervezetek és külön a hatósági képviselők, egy-egy kérdéssorozatra kerestek válaszokat. A kérdéssorozat célja, hogy információkat gyűjtsön létező/elérhető/szerződőtt állami finanszírozásokról, felmerülő, létező problémákról, valamint  ajánláso kat, javaslatokat fogalmazzanak meg egy olyan modellre/mechanizmusra, mely a szociális szolgáltatások fenntartható finanszírozését szolgálja.

A regionális konzultációs munkaülések következtetései alapját fogják képezni a szociális szolgáltatások finanszírozásáról szóló politikai javaslatnak, melyet a Szociális Szolgáltatások Fórumán fognak megvitatni és fel fogják terjeszteni a politikai döntéshozóknak helyi és központi lobbizás által.