Megkezdődött a második idősgondozói évfolyam képzése

Gyulafehérvári Caritas államilag elismert, akkreditált szakképzése személyi gondozók képzését és szakképesítését foglalja magába

Az idősgondozói, otthoni ápolói szakképesítések két éve kerültek bele a hazai foglalkoztatási jegyzékbe. Addig különálló szakmaként nem léteztek. A szakhatóság ugyanakkor szabályozta a szakmai képesítéssel kapcsolatos követelményeket is. Lévén, hogy egyik fő tevékenységi területünkre vonatkozik, illetve hogy tízéves, széleskörű és szinte egyedi tapasztalattal rendelkezünk az otthoni gondozás terén, feladatunknak és kötelességünknek tartottuk a saját szakképzési kínálatunk megszervezését, kialakítását.

A képzést 2006-ban akkreditáltattuk, ezt követően az első évfolyam keretében 17 jelentkező nyert szakképesítést kitűnő eredménnyel. A képzés a törvény által megfogalmazott középső fokozatnak felel meg (720 óra). A magas szakmai kompetencia magátol értetődő elvárása mellett képzési kezdeményezésünk egyik fő célkitűzése az emberközpontú ápolási szemlélet, kultúra megerősítése, amelyben a gondozásra szoruló személy méltósága, autonómiája, egyéni szükségletei és képességei, a személy és közösség felelőssége központi szerepet kap. A képzési folyamat nyitott, kommunikatív, interaktív felépítése is erről a szemléletről hívatott tanúskodni, és lehetőséget adni az ápolónak saját szaktudásának, kreativitásának, jószándékának tappintattal, de bátran és hatékonyan történő érvényesítésére a rájuk bízott személyek valós (és nem az általuk elképzelt) életminőségének érdekében.

Információk a második évfolyamról:

A képzés ideje: 2007. október 1–2008. április 30.

Résztvevők: 27 Caritas-alkalmazott a marosi, a csíki, a dél-erdélyi, a gyergyói és az udvarhelyi régióból. Húsz résztvevő képzését az Apáczai Közalapítvány támogatja.

Tantárgyak: alapápolás – betegmegfigyelés, étkeztetés, betegszoba, gerontológia, hospice, kinesztétika, gyógytorna, kommunikáció az ápolásban, szociálpszichológia, elsősegélynyújtás, dokumentáció, munka- és tűzvédelem.

A képzés szerkezete: 720 órás képzés. Ebből 240 óra elmélet, amely során szakápolók, szociális munkások és a szakterületen, illetve pedagógiában jártas kollegák adnak elő. 480 óra gyakorlat, amelyet minden résztvevő a saját központjában vagy intézményében végez gyakorlatvezető kíséretével (szakápolók).

2008 elején már reményünk szerint beindítjuk az alapfokú képzést is (360 óra), amellyel elsősorban fogyatékkal élő, idős és beteg személyek személyi gondozóit szeretnénk megcélozni, valamint olyan személyeket, akik kiegészítő vagy újrakezdő pályaként idős, fogyatékos, beteg személyeket szeretnének ápolni.
2009-re a felső képzési fokozat előkészítését, akkreditálását és beindítását tervezzük (1080 óra).