Meglepetés a Szent Erzsébet Öregotthon lakóinak

Nagy ünnep volt, 2o13 június 23- án vasárnap délelőtt 11 órakor a nagy mise alkalmával Gyergyószentmiklóson a Szent Erzsébet Öregotthon kicsi kápolnájában.

A mise elején szép ünnepi népviseletben vonultak be az Oroszhegyi asszonyok, az Oroszhegyi Erzsébetek Egyesületének tagjai.  Mihály Zoltán tisztelendő úr köszöntötte őket, és a jelenlévő híveket, majd együtt hallgattuk meg a misét. Mise után bejelentette a tisztelendő úr, hogy az Oroszhegyről érkezett Szent Erzsébet énekkar, amelyben 34 Erzsébet nevű tag van, egy szép műsort szeretne bemutatni az otthon lakóinak és a jelenlévő híveknek. A műsor Szent Erzsébet életéről és jótéteményeiről szólt. Csodálatos énekszóval, imáikban kérték Szűz Mária és Szent Erzsébet közbenjárását az Úr Jézusnál, hogy az emberek között béke és szeretet legyen. Külön imádkoztak a szenvedő betegekért, hogy el tudják viselni a szenvedéseiket.  Soha nincs senki egyedül, az Isten mindig velünk van.

Búcsúzóul az énekkar vezetője bemutatta a tagokat és röviden mesélt történetükről. Nagyon finom süteményekkel, 15o db. kis cipóval örvendeztették meg az otthon lakóit, amelyeket a tisztelendő úr meg is áldott. Isten fizesse meg az alamizsnát!

(Szász Anna, 82 éves, a Szent Erzsébet Öregotthon lakója, nyugdíjas tanítónő)