Megvalósítások és fejlesztési tervek

Sajtótájékoztató keretén belül számolt be július 25-én a Gyulafehérvári Caritas a Hargita megyében működtetett programjairól, projektjeiről, finanszírozási lehetőségekről és a Hargita Megyei Tanáccsal való együttműködésről. A Hargita Megyei Tanács részéről a sajtótájékoztatón jelen volt Orian Adriana, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság aligazgatónője, online csatlakozott Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke, a Gyulafehérvári Caritas részéről Péter György a szervezet szociomedikális ágazatának igazgatója, Ludescher László a szociális gondozás ágazatának igazgatója, Bálint Lajos Lóránt régiós képviselő, egyben pedig a csíkszeredai Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ vezetője.

„Hargita Megye Tanácsa közel 1 millió lejjel támogatja azt a tevékenységet, amit a Gyulafehérvári Caritas végez a különböző ágazatokban. Nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést, hisz olyan helyre jutnak el a támogatások által a szolgáltatások, ahol valószínűleg a családok nem küzdenek meg a kihívásokkal, és valamilyen szempontból a társadalmi egyenlőség, szolidaritás elve mentén igyekszünk támogatásokat nyújtani. A szociális ellátó rendszer egyre inkább, főleg a gazdasági válság hatására sajnos, elsősorban a hátrányos helyzetűeket fogja még inkább hátrányos helyzetbe hozni, tehát nagyon erős társadalmi összefogásra van szükség, és én abban bízom, hogy egyre inkább, egyre több intézmény úgy fogja megtervezni a költségvetését, hogy abból a kevésből is ami van, szociális szolgáltatások fennállására fordítsanak forrásokat” – nyilatkozta Borboly Csaba. Fontosnak tartotta kiemelni: úgy érzi, jó helyre ment a pénz, és szeretné a jövőben is folytatni az együttműködést, amely immár 21 éve tart.

Péter György kiemelte, hogy a Caritas a szociális feladatok ellátása mellett lényeges gazdasági szerepet is betölt a megyében: „Ha megnézzük a szociomedikális ágazatot, amely az otthoni beteggondozást tartalmazza, az intézményes idősellátást, a Szent Erzsébet Idősek Otthonát, a védett lakóotthont, a Szent Lukács Központot, a Jakab Antal Házat, a felnőttképzést, akkor több mint 17 millió lejes a költségvetése, és közel kétszáz embernek ad munkát a megyében.”

A sajtótájékoztató helyszíne egy új dolog a Caritas életében, és Csíkszereda életében is. „Egy új jellegű intézményben vagyunk, ahol a bentfekvő rész, a nappali foglalkoztató központ és az otthoni beteggondozói szolgálat egy helyen van, hogy kiegészítsék egymást. A nappali központ európai uniós pályázatból lett létrehozva, ahová demenciával élő személyek járnak be a városról és a környékéről. Nagy az igény az ilyen jellegű intézményre. A társadalom változik, egyre idősebb a lakosság. Nagy kihívás bővíteni a rendszert, mert szükség lesz rá” – mondta a sajtótájékoztatón Péter György.

A működési tevékenységek mellett több beruházási projektről is beszámolt az igazgató. Többek között a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet otthon teljes áramszükséglete fotovoltaikus rendszerrel lesz lefödve, akárcsak a Jakab Antal Háznál, ahol még két elektromos autó töltőállomás is létesül majd. A csíksomlyói védett lakóotthon és a székelyudvarhelyi Szent Lukács Központ teljes felszerelése kerül felújításra a munkaügyi minisztériumon keresztül.

A megyei tanácstól kapott támogatás lényeges, mert sok az olyan idős, aki gyenge anyagi helyzetben van, és a finanszírozásnak köszönhetően őket jobban el tudják látni, ugyanakkor a falugondnokság működésében is lényeges, mert a támogatás nélkül ennyi helyen nem tudna működni a szolgáltatás. Hargita Megye Tanácsa 2001-től támogatja a szervezetnek azt a kezdeményezését, hogy otthoni beteggondozói szolgálatot építsen ki Hargita megyében, hogy az idős, beteg emberek megfelelő egészségügyi és szociális ellátásban részesüljenek saját otthonukban. A megye több mint hatvan településén, megközelítőleg 3000 személynek biztosít egészségügyi alap- és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra igényt tartóknak. A falugondnoki szolgálatok által hozzávetőlegesen 350 személy részesül komplex segítségnyújtásban, amelynek célja, hogy hozzájáruljon az elszigetelt településeken, a központtól távol eső településrészeken élő közösségek életének elfogadhatóbbá tételéhez, az életminőség javításához.

„Egymásra halmozódó különböző válságok korát éljük, és ez elsősorban azokat az embereket fogja megviselni, akik a társadalom perifériáján élnek, legyenek azok idős személyek, fogyatékkal élők, szegénységben vagy mélyszegénységben élők. Az általam vezetett ágazat több olyan tevékenységet, programot működtet Hargita megyében, amelyek ezeket a személyeket szólítják meg” – mutatott rá Ludescher László. Székelyudvarhelyen, Korondon, Etéden és Zetelakán működnek nappali foglalkoztató központok hátrányos helyzetű gyerek számára, a négy településen összesen 120 gyerek vesz részt a foglalkozásokon, amelyek legfőbb célja az iskolaelhagyás arányainak csökkentése, tanulási képességek fejlesztése, valamint a társadalomba való beilleszkedés elősegítése. Ezt a programot egészíti ki és támogatja a Superar, amely egy szocio-muzikális intervenciós program, a résztvevő gyerekek többsége gazdaságilag és szociálisan hátrányos helyzetű roma közösségekből származnak. Hargita megyében 95 gyerekkel van jelen a program, akik hetente többször vesznek részt a településükön zajló kóruspróbán és rendszeresen más helyszínek kórusaival is találkoznak.

Ludescher László elmondta: „Az idei év a fejlesztések éve is, mindazonáltal, hogy krízisben vagyunk. A korábbi évek sikeres pályázatai nyomán három, norvég alap által finanszírozott projekt indult be, vagy hamarosan kezdődik el Hargita megyében.” Csicsóban, a helyi polgármesteri hivatallal közösen ősszel indul egy nappali foglalkoztató központ idős személyek részére. A Mindenki mindenkiért elnevezésű projekt Székelyudvarhelyen zajlik, elsősorban a Budvár lakónegyedben, ahol gyerekekkel foglalkoznak, segítik a felnőttek munkapiacra való elhelyezkedését, egészségügyi szűréseket végeznek, családorvosi rendelőt működtetnek az ottani mélyszegénységben élők számára.

A Biztos kezdet egy biztos jövőért elnevezésű program keretében Gyergyóalfaluban június 16-án adták át az első központot, amelynek célja a 0-6 év közötti hátrányos helyzetű gyermekek és a szüleik támogatása. Korondon, Zetelakán, Oroszhegyen és Gyergyóremetén létesül még ilyen központ, ahol a család van a fókuszban. „A Hargita Megyei Tanács pályázatait elsődlegesen a meglévő tevékenységeink kiegészítésére vonzottuk be, amelyekből táborokat szervezünk gyerekeknek, fogyatékkal élőknek, illetve az idősek világnapját is ebből a támogatásból valósítjuk meg Hargita megyében” – összegezte az igazgató.

A Hargita Megyei Tanács és a Gyulafehérvári Caritas közötti szoros együttműködés eredményeként 2022-ben 967 748 lejjel egészítette ki a Hargita megyében működő programok költségvetését. Ebben benne van több nyertes pályázat is, melynek jelentős részét a Hargita Megye Tanácsának alintézménye, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság finanszírozza.

György Mária Angéla

 

 

 

Kapcsolódók:
Eredményes együttműködés 2021-ben is (2021.12.13.)>>>
20 éves együttműködés a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között (2021.07.26.)>>>
19 éves együttműködés a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között (2020.09.22.)>>>
Egy megalapozott együttműködés eredménye (2019.12.16.)>>>
Nagykorúvá érett a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa közötti együttműködés (2019.10.24.)>>>
A stratégiai partnerségen túlmenően (2018.12.19.)>>>
17 éve aktív partnerség a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között (2018.09.26.)>>>
16 éves partnerség a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között (2017.06.27.)>>>
Idén is eredményes együttműködés (2016.12.06.)>>>
Folytatódik a partnerség a Caritas és Hargita Megye Tanácsa között (2016.05.23.)>>>
Összegez az Otthoni Beteggondozó Szolgálat (2014.11.28)>>>
Idén is partnerünk Hargita Megye Tanácsa (2014.07.23.)>>>
Több mint stratégiai partner (2013.12.05.)>>>
Támogatás Hargita megyében (2013.07.25.)>>>
Eredményes otthongondozási együttműködés (2012.11.29.)>>>
Kelet-Európában egyedülálló otthoni gondozási hálózat (2011.06.08.)>>>
Otthoni gondozói hálózat Hargita megyében (2008.12.17.)>>>