Megyei Hálózatok

Mindhárom megyében két megyei intézmények közötti operacionális hálózat jön létre és működik, amelyek a társadalmi kirekesztődéssel marginalizált közösségeiben működő helyi hatóságok és intézmények munkáját támogatja. A hálózatok találkozói két probléma beazonosítása után kerülnek megszervezésre, amelyek az igények, érdekek és motivációk meghatározása során körvonalazódnak a következő témák keretében: inkluzív oktatás, humán erőforrás, képzés, foglalkoztatás, a közösségi biztonság, a gyerekek családtól való elválasztásának megelőzése, fiatalok bevonása, aktív részvétel a közösség életében. 

A hálózatok működése rendszeres találkozások révén valósul meg, amelyen 10-12 állandó tag és különböző a témának megfelelő meghívott személy vesz részt.