Méltóságvédelmi tájékoztató

Méltóságvédelemről tartottak tájékoztatót Pápai József és Simon Orsolya, a Gyulafehérvári Caritas humánerőforrás-menedzserei egy kisebb csoport számára a marosvásárhelyi Caritas Házban.

A találkozó legelején az emberi méltóság meghatározásából indultak ki, és megfogalmazták: mit jelent, ha valakinek sérül a méltósága. Beszéltek az abúzus különféle típusairól, mint például a fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazásról vagy az elhanyagolásról. A szakemberek kitértek azon intő jelekre, amelyekre a jelenlévő, gyerekprogramokban dolgozó munkatársaknak érdemes odafigyelniük. Kihangsúlyozták: nem minden jel utal egyértelműen bántalmazásra, de a gyerekekkel dolgozó szakembereknek helyes mindezeket nyomon követniük.

A későbbiekben a résztvevők elmesélték azon eseteket, amikor klienseik körében abúzust, vagy arra utaló jeleket tapasztaltak, és megosztották egymással: hogyan jártak el hasonló helyzetekben.

A szakemberek ismertették a munkatársakkal a gyermekvédelmi törvény gyerekbántalmazásra és elhanyagolásra vonatkozó részeit. Kifejtették mindazon lehetőségeket és erőforrásokat is, amelyeket a munkatársak a Gyulafehérvári Caritas berkeiben igénybe vehetnek, amennyiben gyerekabúzust vagy bárminemű bántalmazást tapasztalnak. A szervezeten belül ugyanis működik egy méltóságvédelmi munkacsoport, amely jogilag, lelkileg és fizikailag egyaránt támogatni tudja a bántalmazást észlelő vagy elszenvedő személyt.

Szó esett arról is, mit tehetnek a munkatársak, ha kollegiális kapcsolataikban, vagy vezetőjük részéről éri őket bántalmazás. Megbeszélték, milyen módon és kinek jelezhetik a visszaélést. A szakemberek megerősítették őket abban, hogy először a közvetlen vezetőjük és a humánerőforrás-menedzserek tudják a bántalmazást észlelőt vagy elszenvedőt támogatni, de névtelenül is lehetőség van az abúzuseset jelentésére.

Orbán Júlia