Mesélj nekem… – Utazás a mesék, mondák világába

A Gyulafehérvári Caritas Korondi nappali foglalkoztató központja megnyitotta kapuit azon hátrányos helyzetű gyerekek előtt, akik részt kívántak venni július 19–23. között a Mesélj nekem… – Utazás a mesék, mondák világába című nyári iskola programján. Az öt napon át tartó, nyári tábor formájában megrendezett tevékenységek fő célja a gyerekek tudásának, általános intelligenciájának bővítése, a közvetlen környezetükben élők múltjának, kultúrájának jobb megismerése, a különböző játékok által a csoportkohézió, a csapatmunka, az együttműködési készség, valamint a személyiség fejlesztése volt.

A táborban összesen tizenhat gyerek fordult meg, a napi jelenlét változó volt, mivel jelentkeztek olyan hátrányos helyzetű gyerekek is, akik nem látogatják rendszeresen a foglalkoztató központot.

A tábor a Székelyföldi Legendárium mondavilágára épült, minden nap kiválasztottak egy tájegységet, és onnan ismertek meg egy mondát a gyerekek. Első nap Udvarhelyszékre esett a választás, a Firtos lovának legendájával ismerkedtek, második nap Marosszék került bemutatásra a Medve-tó történetével. Harmadik nap Csíkszéken, Maros és Olt vizein eveztek, negyedik nap pedig a gyergyószéki Gyilkos-tó legendájával ismerkedtek. Megtudhatták az illető vár, tó, folyó keletkezésének igaz történetet, de természetesen a tündérek világa a gyerekek számára szórakoztatóbb, érdekesebb volt.

Naponta sor került a mondákhoz kapcsolódó kézműves tevékenységekre is, a legszebb alkotásokat napokat díjazták.

A játszások szintén színesítették a foglalkozásokat, és alkalom adódott megnézni pár részt a Legendárium rajzfilmsorozatából is.  Az ötödik, és egyben utolsó napot jutalomkirándulás zárta, a Szejkefürdőn található Mini Erdélyi Parkot, Orbán Balázs síremlékét és a borvízmúzeumot látogatták meg. A gyerekek nagyon élvezték a vonatozást a park területén, gyönyörködtek a makettekben.

A tábor idején a gyerekeknek lehetőségük volt együtt tanulni, dolgozni, közösen gondolkodni, alkotni, és ezáltal új dolgokat megtapasztalni.

A tábor létrejötéttét a  Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány valamint a Mini Erdély Park támogatta.