Mit kell tennem?

A Caritas munkatársak meghívására újra találkozott a lelkipásztorok csoportja – kiegészülve kispappal, akolitussal – március 13-14-én az egyház társadalmi tanítását megélni és a továbbadás folyamatát segíteni. Mit kell tennem keresztényként a hétköznapokban, hogy sorsomnak ne elszenvedője, hanem alakítója, a közösségemnek a kovásza legyek? – e kérdés mentén haladva derült ki, számos településen sok csoport alakítja már eszerint a hétköznapjait.

A DOCAT, mely az egyház társadalmi tanítását foglalja magába része lett a lelkipásztorok életének. Ez nem azt jelenti, hogy gondtalanná váltak a hétköznapok, a tizenhat résztvevő arról számolt be, hogy küzdenek bizonyos feladatokkal, belefáradnak a teendőkben, de látják azokat az erőforrásokat is, amelyek számukra a feltöltődést biztosítják, így másoknak is jó szívvel ajánlják.

Van, aki a DOCAT továbbadását már elkezdte, akár négy-öt alkalmat is szervezett egy-egy közösségnek, van, aki a csoportalakítás időszakát éli, és olyan is, aki szeretné ezt a keresztényi cselekvés lehetőségét továbbadni, és ehhez keresi a „vevőket”. Senki nem volt a résztvevők között aki ne látta volna értelmét, hogy ezt a lehetőséget mások is megismerjék, és kivétel nélkül mindenki jelezte: hisz abban, hogy főként a fiatalságnak lehet ez egy jó útravaló. És ez nem csak elmélet, hiszen a beszámolókból az derült ki, számos fiatalok alkotta csoportban vagy velük partnerségben ismerik, ízlelik már a mit kell tennem? hogyan kell lennem, élnem – kérdését.

Gyulafehérváron a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Gimnázium 48 hallgatója Kovács József spirituális által kapott már ízelítőt ebből a tanításból, a terv szerint az Életre nevelés tantárgy tananyaga is erre az alapra épül a továbbiakban. A teológián kortárs a kortárstól szerezhet erről tudomást, Kádár Viktor kispap jóvoltából. A Fiatalok a fiatalokért katolikus ifjúsági szervezet éves tevékenységtervezése a DOCAT témáira épül.

Gyergyócsomafalván az egyháztanács, a keresztőrök és a bibliacsoportban járók Bartos Károly plébános vezetésével elemzik az Isten-ember, ember-ember kapcsolatokat, élik meg kereszténységüket, Csíkcsicsóban az adventi rórátékon résztvevők számára a társadalmi tanítás már nem egy idegen fogalom, itt is tervezett egy közösség alakítása, amely találkozásai során elmélyülhet az egyház társadalmi tanításában.

Kézdivásárhelyen, Nagykászonban, Gyergyószentmiklóson, Csíkdelnén, Lemhényben, Sepsiszentgyörgyön, Csíkdánfalván, Szentkeresztbányán lelkipásztorok révén, a gyimesi Hidegségben Timár Szabolcs akolitus által szerveződnek DOCAT-közösségek. Nincs korhatár, hiszen az egyházi emberek rájöttek, a társadalmi tanításnak helye van az iskolai hittanórákon, az elsőáldozók és bérmálkozók felkészítőjén, az ificsoportokban, a jegyeskurzusokon, lelkiségi csoportokban és családosok körében, sőt, az idős emberek támogatását is szolgálni tudja.

Lehet tehát számítani arra, hogy aki el szeretne igazodni a világ útvesztőiben, aki keresztényi választ adna szíve szerint a hétköznapok kihívásaira, lesz, ahol erre felkészüljön, ahol feltöltődjön. Olyan támogatást kaphat, amelynek segítségével a határhelyzetekben a mit kell tennem? kérdésére megtalálja a választ – önmagában.

Balázs Katalin